Religionsfrihet en del av demokratioffensiven

Svenska missionsrådet står bakom Concord Sveriges analys av regeringens budgetproposition för 2020. Vi noterar att den sedan tidigare aviserade demokratioffensiven beskrivs utan så många detaljer.

Däremot är det glädjande att regeringen i samband med demokratioffensiven nämner religions- och övertygelsefrihet, tillsammans med andra prioriterade frågor såsom jämställdhet och kulturella rättigheter.

Att regeringen nämner religions- och övertygelsefrihet i höstbudgeten för biståndsanslaget lovar gott inför en konkretisering av hur Sverige ska stå upp för denna mänskliga rättighet som en integrerad del av demokratioffensiven och den feministiska utrikespolitiken. Det är en fråga som vi på Svenska missionsrådet drivit länge. Under lång tid har vi sett en allt allvarligare begränsning av religions- och övertygelsefriheten globalt. Exempel på detta finns bland annat i en rapport från Pew Forum tidigare i år: A Closer Look at How Religious Restrictions Have Risen Around the World.

Foto ovan: Finansdepartementet / Regeringskansliet