Religionsfrihet, konfliktkänslighet och jämställdhet

Önskekommentaren kommer efter vår kombinerade utbildning i religionsfrihet, konfliktkänslighet och jämställdhet med samarbetsorganisationer i Västafrika.

Vi började utbildningen med att drömma om paradisöar och tillsammans måla upp vad vi behöver för att leva ett gott liv. I samtalen växte de mänskliga rättigheterna fram. Men paradisöarna översvämmades under dagarna som följde av berättelser från verkligheten om svåra konflikter och våld.

Det är så mycket som kan gå fel i en väpnad konflikt, också när man försöker vända utvecklingen. Hur kan vi då nå tillbaka till våra drömmar?

Konfliktkänslighet som nyckel

En nyckel heter konfliktkänslighet. Den handlar om att förstå att ens eget agerande alltid påverkar konflikten – oavsett om du är soldat, hemmafru, turist, medlare eller jobbar med bistånd och utveckling. Genom att ta reda på vilka intressen som styr olika aktörers agerande kan konflikten bli mer begriplig och åtgärderna som krävs tydligare – men inte alltid enklare!

Det är ett invecklat pussel där staten och samhället spelar en stor roll i den verklighet som människor har att leva i. I konfliktsammanhang kan våld ta sig fysiska uttryck men också finnas inbyggt i strukturer som diskriminerar och kulturella normer som rättfärdiggör.

Religionens särskilda möjlighet

Religiösa aktörer som präster och imamer kan förstärka de kulturella normer som råder – antingen för att de är en del av makten eller för att de själva hotas. Men de kan också utmana kulturen genom att ifrågasätta och förändra samhällsnormer och maktmissbruk.

För att förändra förtryckande kulturer behövs religions- och övertygelsefrihet både för troende och icketroende. När det är möjligt att prata om värderingar och hur de påverkar våra normer kan vi förändra vårt beteende och den kultur vi lever i tillsammans. Det är så vi hittar tillbaka till våra paradisöar.

Vill du veta mer?

Kolla in vårt Lärcenter!