Sidas beslut: 45 miljoner kronor

SMR får 45 miljoner kronor för vårt kommunikationsprogram under 2022–2025, med möjlighet till ett tilläggsår. I programmet ingår för närvarande åtta kommunikationsinsatser genom sju medlemsorganisationer, men fler är på gång.

SMR fick vänta ganska länge på Sidas besked, men det var det värt. För i februari beviljade Sida vår kommunikationsansökan, utan nedskärningar, från sitt anslag för informations- och kommunikationsverksamhet i Sverige. Det innebär att vi får 45 miljoner kronor fördelat mellan åren 2022 och 2025. Den största delen vidareförmedlar vi till våra medlemsorganisationer men en mindre del av anslaget går till vårt påverkansarbete om religiös läskunnighet och utvecklingspolitik.

Kompetent partner till Sida

Sida skriver i sin bedömning av vår ansökan att SMR är en kompetent partner med god kapacitet för att genomföra kommunikationsinsatser i Sverige, därför att:

  • vi och våra medlemsorganisationer har en bred erfarenhet av kommunikation om internationellt utvecklingssamarbete
  • vi följer upp insatserna och drar lärdomar som gör att vi kan anpassa metoder och aktiviteter
  • vi arbetar mot målgrupper som vi känner väl och kan därför anpassa budskapet
  • vi strävar efter att arbeta nära internationella samarbetspartner så att deras perspektiv kommer fram i kommunikationen

Åtta insatser i vårt kommunikationsprogram

Sju medlemsorganisationer har börjat arbeta med sammanlagt åtta insatser i år. Vi räknar också med ytterligare ett par ansökningar 31 maj, vilket vi har avsatt pengar för i budgeten. Sida var positiva till att vi har avsatt medel för att fler organisationer ska kunna ansöka under kommunikationsprogrammets gång.

Frågor för dialog

Sida har också listat ett antal frågor som de vill följa upp med oss:

  • Har insatserna ett tydligt fokus på internationellt utvecklingssamarbete?
  • Är internationella samarbetspartner involverade och får de återkoppling om vad som händer i kommunikationsinsatserna?
  • Hur arbetar vi för att nå nya målgrupper?
  • Hur ger vi utrymme för nya insatser?
  • Hur följer vi upp att påverkansarbetet i Sverige påverkar skyldighetsbärare i samarbetsländerna?
  • Hur kan vi använda kommunikationen för att bekämpa korruption som ett utvecklingshinder?

De här frågorna kommer vi att samtala om inom vårt nätverk och även följa upp med Sida i dialog och i våra rapporter.

Har du frågor om SMR:s kommunikationsprogram? Kontakta Viktoria Isaksson, samordnare för informations- och kommunikationsanslaget.