Sista styrelsemötet för 2023

SMRs styrelse hade idag sitt sista möte för året. Det blev verksamhetsplanering och budget för 2024. Utöver detta diskuterades även punkter som styrelsens arbetsordning och strategier för att hitta nya finansiärer inför det kommande året. 

Mötet inleddes med gemensam andakt och fika med Sveriges Kristna Råd där SKR och SMR skrev under ett nytt samarbetsavtal (en uppdatering av tidigare avtal). Avtalet syftar till att ge goda förutsättningar för samarbete i frågor av gemensamt intresse.

– Vi är angelägna om att dörren alltid ska stå öppen, så att det är lätt att samverka vid behov, var budskapet från GS:ar Charlotta Norrby och Sofia Camnerin.

Vi tror på en bättre värld

Tillsammans med våra medlemsorganisationer arbetar vi i tro på en bättre värld.