Skarpt läge för Sveriges demokrati

– Nu är det skarpt läge för Sveriges demokrati. Det går inte att blunda för att vår framtid hänger ihop med det som händer i resten av världen. När nationalism och protektionism ökar måste våra folkvalda politiker ta ansvar för de globala perspektiven i svensk politik genom att stå upp för allas mänskliga rättigheter och en hållbar värld.

– Vi är redo att göra vår del och uppmanar nästa regering att upprätthålla de gemensamma åtaganden som gjorts med svenska civilsamhällesorganisationer för stärkt dialog, kvalitet och långsiktighet i utvecklingssamarbetet.

– Vi oroas över att religion och religionsfrihetsfrågor polariseras allt mer. Populistiska utspel från både höger och vänster under valrörelsen har misstänkliggjort människor som skiljer sig från majoritetssamhället, inte minst vad gäller religion. Det är tydligt att våra politiker behöver mer kunskap för att kunna förhålla sig sansat till de religiösa rörelserna. Dialog och inkludering stärker det demokratiska samhället.