Skörd av förändringar

Vi testade metoden i en workshop där alla medlemmar med informations- och kommunikationsstöd deltog.

Tecken på förändring

Deltagarna fick testa metoden genom att organisationsvis göra en tidslinje över vad som hänt i deras insatser under 2018 och sedan leta outcomes, resultat som visar att någon eller några har förändrat sitt beteende på grund av deras insats. – Det behöver inte vara jättestora saker, det kan vara ”vårtecken”, tecken på att en förändring är på gång. Det visar att vi är på rätt väg – inte bara att vi hoppas, utan att vi har tecken som visar det, sa Phil Smith, rådgivare i organisationsutveckling och utvärdering på SMR.

Den största utmaningen är att vara specifik. Vem är det vi pratar om? Är det fem personer eller hundra? Är det en person på en myndighet? Gjorde eller sa de något annorlunda? Under vilken tidsperiod? Är andra inblandade, med vem gjordes förändringen?

Kristna Fredsrörelsen har använt metoden i det internationella arbetet och nu också i sin kommunikationsinsats Fredliga och inkluderande samhällen genom ickevåld .
– En av de stora vinsterna är att vi börjar analysera och se om det är saker vi behöver förändra. Vi har blivit duktigare på lärande, berättade Anna Vigdis Gustavsson, utbildningssekreterare på Kristna Fredsrörelsen.

Metoden ger nya frågeställningar

En utmaning med metoden är att den kräver mycket tid för tänkande, analys och reflektion. Men Anna och Helena Johansson, verksamhetsledare på Kristna Fredsrörelsen, tycker att det är värt tiden, med tanke på att de nu ställer andra frågor och därför får veta sådant de inte reda på tidigare.

LPI använder Outcome harvesting i hela organisationen. – Metoden spreds ”organiskt” i organisationen, berättar Susanna Sibelius, projektledare för kommunikationsinsatsen Let’s Engage the Sustainable Development Goals. Hon har numera alltid en surfplatta för att anteckna potentiella outcomes, som om någon efter ett seminarium säger ”Jag känner mig så engagerad, jag vill göra något!” Det sparar Susanna, så att hon ska komma ihåg att längre fram gå tillbaka och kolla om personen engagerade sig, för då kan det vara det en beteendeförändring.

På postit-lapparna som deltagarna skrev efter workshopen har flera skrivit på vilket sätt de ska försöka använda Outcome harvesting i sina organisationer. Det är frivilligt att göra använda hela metoden eller de delar av den som är relevanta. SMR ser nu över om rapportmallen och instruktionen för informations- och kommunikationsinsatser behöver förändras för att göra det lätt att rapportera outcomes till SMR.