SMC Inspirational Day bjöd på konstruktiva samtal med demokratin i fokus

Det digitala eventet för SMR:s medlemsorganisationer fokuserade på hur vi tillsammans kan bidra till förändring och inge hopp i ett utrymme där demokratin krymper.

Den första etappen av SMR:s Medlemsdagar bjöd upp till en digital inspirationsdag med över 150 deltagare från hela världen. I en tid av oro, med ökade konflikter och minskade demokratiska krafter såg denna dag till att ingjuta hopp och gemenskap. Syftet var att erbjuda en lärande och interaktiv dag för alla deltagare i SMR:s internationella nätverk.

Do and talk democracy

Under förmiddagen var temat ”Global overview – the state of democracy and civil society space” med Adina Trunk (International IDEA) och Dr. Kenneth Mtata (WCC). Budskapet från talarna var inte särskilt upplyftande; demokratin minskar för sjätte året i rad. Vad som däremot överraskade var att deltagandet i det demokratiska samtalet var starkt från oväntade platser i världen.

Why faith matters

Eftermiddagspasset bjöd in Fred Nyabera (Arigatou International) och Annika Anderson (WeEffect) med fokus på temat ””Why faith matters”. Två föreläsningar om tro i praktiken och varför detta är en viktig faktor för aktörer inom civilsamhället. Med de fördjupade seminarierna utbyttes erfarenheter från aktörer inom civilsamhället och strategier för att skapa ett demokratiskt utrymme. 

 

– Det var tydligt hur viktigt det är att vi förstår hur människors tro har potential att skapa enhet och stärka motståndskraften i tider av begränsat demokratiskt utrymme. Jag upplevde att vi alla inspirerades av att mötas och utbyta erfarenheter om trons betydelse för demokratisering och mänskliga rättigheter, säger Victoria Pfeiffer, handläggare på SMR.

30-tal medlemsorganisationer

Vi förändrar världen med våra medlemsorganisationer och kyrkor i civilsamhället.