SMR på Kyrkornas världsråds generalförsamling

Kyrkornas världsråds generalförsamling pågår 31 augusti-8 september, och Svenska missionsrådet är på plats. Förutom att knyta kontakter och ta del av aktuella diskussioner bidrar SMR även med unik expertis. 

Med start den 31 augusti samlas 350 medlemskyrkor och tusentals deltagare i Karlsruhe när Kyrkornas världsråd (KV) håller generalförsamling. Generalförsamlingarna arrangeras sedan starten 1948 ungefär var åttonde år, och årets tema är Kristi kärlek driver världen till enhet och försoning. Förutom de kyrkor som är medlemmar i KV deltar även många organisationer, däribland Svenska missionsrådet (SMR), som representeras på plats av generalsekreterare Charlotta Norrby, Kristina Patring och Katherine Cash, rådgivare inom religions- och övertygelsefrihet, och Petter Jakobsson, teologisk rådgivare.

Men varför är det relevant för Svenska missionsrådet att åka dit?

– Kyrkornas världsråd är den största ekumeniska mötesplatsen i världen och kan beskrivas som en gigantisk teologisk omvärldsspaning på viktiga frågor i tiden. Det som diskuteras inom KV har i många fall påverkat samfund, kyrkor och missionsorganisationer även på nationell och lokal nivå under lång tid. Det gäller dels ekumeniska frågor som ämbetssyn eller gemenskap mellan kyrkofamiljer, men också brinnande samtidsfrågor som klimat, rasism och fred. Två av SMR:s medlemmar är också medlemskyrkor i KV – Svenska kyrkan och Equmeniakyrkan, förklarar Petter Jakobsson.

Samtidigt är möjligheten att nätverka en värdefull aspekt, menar Kristina Patring.

– Kyrkornas världsråd är ett viktigt sammanhang för SMR som ekumenisk paraplyorganisation då det stärker våra internationella kontakter och kopplingar till den globala ekumeniken.

Kristina Patring och Petter Jakobsson deltar på Kyrkornas världsråds generalförsamling i Karlsruhe Kristina Patring och Petter Jakobsson deltar vid generalförsamlingen i Karlsruhe

Religionsfrihet på agendan

Dessutom bidrar SMR direkt med kompetens genom att leda en så kallad ekumenisk konversation. Under generalförsamlingen hålls totalt 23 ekumeniska konversationer på olika teman, och alla består av fyra sessioner utspridda under dagarna. Konversationerna utgör tillfällen för delegaterna att fördjupa sig i och ta fram rådgivande dokument till KV:s ledning för varje tema. SMR och FORB Learning Platform har, via Katherine Cash och Kristina Patring, fått det stora förtroendet att vara stödfacilitatorer för den ekumeniska konversation som ska handla om religions- och övertygelsefrihet för alla och förföljelse av kristna.

– Detta innebär att vi har kunnat påverka mycket av dialogens utformning i samarbete med KV-kansliet. Vår förhoppning är förstås att de delegater som deltar i dialogen kommer att stärkas i sin kunskap om religions- och övertygelsefrihet och få konkreta verktyg för att arbeta med rättigheten i sina egna kyrkor och kontexter, berättar Kristina Patring.

FORB Learning Platform, den resursbank om religionsfrihet SMR står bakom tillsammans med andra nordiska aktörer, har en stark närvaro under generalförsamlingen. Man har bland annat ett stort tält på mässområdet där man både kan göra quiz, be en bön och få information om aktuella kurser. Där kan man också i storformat ta del av en illustrerad berättelse om religionsfrihet, The Songs of the Flute and the Drum. Berättelsen kommer även framföras i ett interaktivt sidoevenemang torsdag den 1 september kl. 21.00.

Förhoppningar och förväntningar

Generalförsamlingen avslutas den 8 september, och Kristina Patring tror på givande dagar.

– Vi lever i en tid som till stor del präglas av polarisering, även inom kyrkan. Det och att vi har ett krig i Europa, som i mycket stor utsträckning också berör kristna kyrkor, gör att det fredsprojekt som den ekumeniska rörelsen delvis startade som efter andra världskriget är högrelevant. Jag hoppas och förväntar mig därför att få se att kyrkorna tillsammans på global nivå genom KV fortsatt kan mötas och driva frågan om både mänsklig och kristen enhet vidare. Jag tror att den typen av både utmanande – men också väldigt konkret – dialogarbete kring samtidens stora frågor och vad det innebär att agera i Kristi kärlek är oerhört viktigt i en tid som vår.

Petter Jakobsson hoppas på att fånga upp de viktigaste frågorna som är på agendan för kyrkor i världen just nu.

– Och kanske några av svaren. Dessutom hoppas vi på att knyta många kontakter för att skapa samarbeten och nå ut med vår kompetens inom religionsfrihet och det vi kallar religiös läskunnighet.

Tro och demokrati hör ihop

Respekt för mänskliga rättigheter är en förutsättning för ett demokratiskt samhälle. Läs mer om vårt arbete för religiös läskunnighet och vad vi menar med tvåspråkighet.