SMR vidare i Sidas utlysning

SMR är en av 1 044 organisationer som gått vidare till steg två av Sidas utlysning gällande partnerskap inom ramen för regeringen strategi för stöd till civilsamhället.

– Det känns skönt att ha passerat första steget även om det är lång väg kvar innan vi vet om vi får fortsatt finansiering eller inte, säger Eva Åberg, enhetschef för vidareförmedlingen.

Det var i mars som Sida, i sittande möte, annonserade att man avsåg att säga upp avtalen med samtliga strategiska partnerorganisationer till sista december 2024 och öppna upp för fler organisationer att söka om finansiering via den så kallade CSO-strategin.

Utlysningen lades ut på Sidas hemsida i början på maj och senast 27 maj skulle intresserade organisationer skulle skicka in svar på ett antal frågor. Redan måndagen den 3 juni fick SMR besked om att man gått vidare i urvalsprocessen.

– Med deadline den 11 juni har vi nu svarat på ytterligare frågor från Sida samt laddad upp ett antal dokument till dem kring hur vi arbetar. Enligt Sidas tidplan kommer vi få besked i slutet på juni om vi gått vidare till det tredje steget i urvalsprocessen som är en organisationsbedömning av oss som organisation, säger Eva Åberg.

Den 23 augusti kommer sedan beskedet huruvida SMR får komma in med en fullständig ansökan eller inte.

Då regeringen och politiska företrädare fört fram kritik mot systemet där svenska paraplyorganisationer vidareförmedlar till mindre svenska organisationer som sedan i sin tur skickar medel till sina samarbetspartner har det under våren pågått intensiva samtal med medlemsorganisationerna för att komma fram till hur vi som nätverk ska tänka framöver.

– SMR:s styrelse ser att modellen med vidareförmedling har tjänat nätverket väl, behöver vi samtidigt anpassa oss efter verkligheten och vi fortsätter att utreda olika möjligheter, säger Eva Åberg.

Om SMR får inkomma med en full ansökan är deadline 15 oktober och inte förrän i början av nästa år kommer besked om eventuell fortsatt finansiering.

– Det finns fortsatt stor osäkerhet kring hur Sida tänker kring uppsägning av pågående avtal liksom vår möjlighet att kunna avsluta insatser på ett genomtänkt och hållbart sätt men i nuläget kan vi bara ta ett steg i taget och hoppas på tydliga besked så snart som möjligt, säger Eva Åberg.

30-tal medlemsorganisationer

Vi förändrar världen med våra medlemsorganisationer och kyrkor i civilsamhället.