Svensk pilgrimsprocess uppmärksammas internationellt i ny bok

En pilgrimsprocess om mission i Sverige har inspirerat teologer och lekmän från olika länder att skriva om sina egna erfarenheter av mission. Sveriges kristna råd, Svenska missionsrådet och Kyrkornas världsråd ger nu ut en bok med förhoppningen att receptiv ekumenik ska kunna bidra till mer enhet i den världsvida kyrkan.

– Mission är centralt i kyrkans identitet. Vi tänker olika om mission i kyrkorna, men utan mission upphör kyrkan att vara kyrka, säger Olle Kristenson, tidigare teologisk rådgivare på Sveriges kristna råd som är initiativtagare till boken som lanserades vid ett digitalt event den 4 oktober.

Det var för några år sedan som Svenska missionsrådet och Sveriges kristna råd startade en slags pilgrimsresa genom olika svenska kyrkotraditioner för att tala om mission. Resultatet publicerades i skriften Berörd – samtal om mission i en föränderlig värld (2019).

– Vi ville visa att receptiv ekumenik – som betonar att lyssna till den andre – är en riktigt bra metod för att tala med varandra om svåra teologiska frågor, säger Petter Jakobsson, teologisk rådgivare på Svenska missionsrådet.

Internationellt intresse för svenska erfarenheter av receptiv ekumenik

Tillsammans med Svenska missionsrådet och Sveriges kristna råd lanserar Kyrkornas världsråd nu en internationell uppföljare till Berörd. I Sharing and learning – Bible, Mission and Receptive Ecumenism delar ett 15-tal fackteologer och lekmän från olika kristna traditioner, från olika världsdelar, sina tankar och erfarenheter av receptiv ekumenik och mission.

– Detta är en bok som lever i skärningspunkten mellan mission och receptiv ekumenik. Det är en stor tillgång både för mig som kristen och i mitt arbete som teologisk rådgivare att höra röster från hela världen som talar om mission, säger Petter Jakobsson.

Lanserades 4 oktober 2021

Den 4 oktober kl 14 lanserades boken digitalt från Kyrkornas världsråd i Geneve. Bland de medverkande fanns flera av författarna (se nedan) samt professor Paul Murray från University of Durham. Sveriges kristna råd och Svenska missionsrådet deltog från en studio på Ekumeniska centret i Alvik. Lanseringen går att se i efterhand på Kyrkornas världsråd webbplats. 

Frågor om receptiv ekumenik och mission
Kontakta Petter Jakobsson på Svenska missionsrådet

Medverkande vid lanseringen

  • Rev. Dr Angelique Walker-Smith, senior associate for Pan African and Orthodox Church Engagement, Bread for the World (USA) and a member of the WCC central committee
  • Rev. Dr Olle Kristenson, retired theological advisor, Christian Council of Sweden
  • Rev. Dr Risto Jukko, director, WCC Commission on World Mission and Evangelism
  • Rev. Petter Jakobsson, advisor, SMC – Faith in Development (Sweden).
  • Prof. Paul D. Murray, University of Durham, United Kingdom
  • Rev. Dr Susan Durber, moderator, WCC Commission on Faith and Order
  • Fr Misha Jaksic, Orthodox ecumenical coordinator, Christian Council of Sweden
  • Dr Peirong Lin, deputy secretary general for operations, World Evangelical Alliance