Svenska missionsrådet och Covid-19

Svenska missionsrådet har anpassat sin verksamhet efter den situation som råder utifrån folkhälsomyndighetens rekommendationer och spridningsrisker. Vi uppdaterar i stort sätt dagligen våra interna riktlinjer utifrån information kring coronaviruset Covid-19.

– Vi har ställt in alla planerade resor, ett beslut som gäller tillsvidare, och vi uppmanar våra medarbetare att i möjligaste mån arbeta hemifrån. Men arbete på Ekumeniska centret är tillåtet när det krävs för att centrala arbetsuppgifter ska kunna genomföras, säger generalsekreterare Anders Malmstigen.

Alla inom SMR finns tillgängliga på telefon och via mejl. Vår förhoppning är att kontakten och samarbetet med medlemsorganisationer kan fortsätta som vanligt i den mån det är möjligt. Situationen kan innebära vissa förseningar som vi ber medlemsorganisationerna ha överseende med.

De mest utsatta drabbas hårdast

Angående externa möten som vi har planerat så kommer vi att informera vad som gäller specifikt för enskilda arrangemang. Vi ställer också om och använder digitala plattformar för våra planerade workshops och seminarier, något enstaka skjuts fram. Håll utkik på vår hemsida där vi uppdaterar respektive kalenderhändelse efterhand.

– Vi berörs, våra medlemsorganisationers verksamhet berörs och framförallt så påverkas hela vårt samhälle och vår värld av det som händer just nu, säger Anders Malmstigen och tillägger:

– Det är de mest utsatta människorna och de länder som redan har det svårast som kommer att drabbas hårdast. Vi vet att medlemsorganisationernas och deras samarbetsorganisationers verksamhet påverkas.

Stort förtroende och lokal förankring

Anders Malmstigen betonar att trosbaserade organisationer har en speciell funktion att fylla just nu genom det stora förtroende som vi åtnjuter genom vår breda, lokala förankring.

­- Vi har en förmåga att snabbt nå ut med hjälp och sprida korrekt information, vi har också en unik roll som en samlande kraft i samhället. Och naturligtvis kan våra medlemsorganisationer spela en stor roll när det gäller att inge hopp, tröst och skapa gemenskap, säger Anders Malmstigen.

Läs brevet från Kyrkornas världsråd för ytterligare fördjupning.