Förhoppningen är att det även ska vara en plats där nya idéer växer fram som bidrar till en jämställd och hållbar utveckling där de sociala, ekonomiska och miljömässiga dimensionerna ses som en helhet.

Årets andra GeMiNi-nätverksträff var i november. Det fanns representanter från bland annat Diakonia, Värdsnaturfonden, Män för Jämställdhet, Naturskyddsföreningen, och Stockholm Resilience center. Jag och Anna Olsson deltog från Svenska missionsrådet. Anna Kaijser från Linköping Universitet föreläste om intersektionalitet med temat ”I förändrade klimat”. Hon tog bland annat upp ämnena feministisk klimatforskning, genus och makt samt intersektionalitet som analysverktyg för att förstå maktstrukturer. På detta sätt kan vi till exempel förstå hur olika faktorer som genus, klass, ålder, plats och etnicitet interagerar och på så vis påverkar utsatthet och sårbarhet för miljöförändringar och utsläppsnivåer. Med detta perspektiv kan vi också tydliggöra vem som anses vara ”miljövänlig” och vem som har representation i klimatpolitiken.

Innehållet i föreläsningen kopplades i diskussioner till den egna organisationens och till GeMiNis arbete. Vi lyfte vikten av att inom nätverket dela erfarenheter, metoder och verktyg för att arbeta bortom de tematiska stuprören. Ett onlineforum har satts upp för att gruppen på ett enkelt sätt ska kunna dela  erfarenheter och idéer med varandra. Vi ser positivt på denna nya plattform som känns mycket relevant både för SMR och i förhållande till Agenda 2030.