Tre nya filmer

De nya filmerna handlar alla om temat religion och utveckling. I den första möter vi Jennifer Jivhan, Christian Study Centre i Pakistan, som samarbetar med våra medlemsorganisationer Equmeniakyrkan och Svenska kyrkan. I filmen pratar hon om hur kristna och muslimer kan arbeta tillsammans för fred.

Sexualundervisning för att bryta tabun

I den andra filmen, pratar den anglikanske prästen JP Mokgethi-Heath från ACT Svenska kyrkan om bibeln som en bra grund för samtal om sex, hiv/aids och andra känsliga frågor i religiösa sammanhang. Genom att hålla bibelstudier tillsammans kan man använda bibeltexter för att bryta stigman.

– När trosbaserade aktörer varit delaktiga i sexualundervisning, ser vi att människor känner en frihet att prata om saker som annars skulle ha ansetts tabu.

Och i den tredje filmen möter vi Leymuun Farah, Fryshuset som jobbar på Fryshuset med ungdomar och mot hedersvåld i projekt som Elektra och BackaSysterskapet, samt Sam Lindskog på RFSU.

Fryshuset satsar på att skapa trygga rum där ungdomar vågar prata om sig själva och frågor som inte alltid är lätta att lyfta hemma, som sex och religion. De brukar ha en frågelåda där ungdomarna anonymt kan berätta vad de vill prata om.

– Det har varit en ögonöppnare för oss som jobbar i en svensk kontext, att religion är lika viktigt för de unga som att prata om jämställdhet och andra rättighetsfrågor, säger hon i filmen.

Religiös läskunnighet för att bli mer inkluderande

Sam Lindskog på RFSU berättade att eftersom de jobbar brett i det svenska samhället med sexualupplysning så möter de alla sorters människor. RFSU är inte själva representativa för dem de möter och då finns risken att vissa känner sig exkluderade. Det är en av anledningarna till att de bestämt sig för att bli mer religiöst läskunniga.

De brukar börja sina utbildningar med att i en tankekarta inventera vilka värderingar som finns i rummet. På det sättet blir det från början tydligt att det finns olika sätt att tänka och resonera kring sex utan att varje person behöver deklarera sin eventuella religion.

Bibelstudier och en öppenhet för olika svar

I Sverige har alla en tro. Det kanske är på Gud eller inte. Men alla agerar utifrån någon slags livsåskådning. Därför är det viktigare att lyssna och be deltagarna själva komma med svar, menade Sam Lindskog.