Unga är nutiden – budskap från SMR:s medlemsdagar

Fotbollstjejer i Nairobi. Foto: Magdalena VogtFotbollstjejer i Nairobi. Foto: Magdalena Vogt

Vi arbetar i tro på en bättre värld – för och tillsammans med kommande generationer. Civilsamhällets mångfald är en nyckel till att hitta lösningar. Det blev tydligt när vi 1-2 februari samlades till medlemsdagar med den breda palett av trosbaserade organisationer som ingår i SMR:s nätverk. Utifrån dagarnas tema ”Unga är nutiden” nedtecknades därför följande uttalande:

I en tid som mer än någonsin behöver globalt samarbete dras Sveriges bistånd ner. Vi anser att detta är fel väg att gå. Vi är stolta över att det utvecklingssamarbete vi och våra samarbetspartner är en del av gör skillnad, och vi menar att Sveriges bistånd såväl som humanitära insatser behöver öka snarare än minska.

Varför? Jo för att världen hänger ihop och internationellt bistånd bidrar i arbetet med att förebygga konflikter, ohälsa och de negativa effekterna av klimatförändringarna, det minskar fattigdom och ojämlikhet, räddar liv och bygger motståndskraft. Det är både smartare och billigare att förebygga katastrofer, än att ”släcka bränder” och civilsamhället är en nyckelspelare. Vi finns på plats – alltid. Både i det förebyggande och för att hantera konsekvenserna om det värsta ändå händer.

I en tid när våld och utanförskap ökar vill vi fortsätta bygga broar mellan grupper, generationer och länder. Vi vill motverka polarisering och förenklingar av komplexa problem. Vi verkar för fredliga och inkluderande samhällen som främjar människors rättigheter och värdighet. Prata med oss! Vi kan bidra med kunskap och erfarenheter från globala nätverk och lokala kontexter. Vi vet att det trosbaserade civilsamhället kan bidra till att uppnå de globala målen.

I en tid när hopplöshet och psykisk ohälsa ökar vill vi bli bättre på att låta barn och unga påverka våra organisationer och vårt arbete – ge utrymme och plattformar för barn och unga att bidra med sina lösningar och sina perspektiv. Barn och unga är inte bara framtiden, de är också nutiden.

Som nätverk av trosbaserade civilsamhällsorganisationer vilka arbetar med internationellt bistånd och holistisk mission lämnar vi dessa dagar, stärkta, inspirerade och än mer beslutsamma att fortsätta vårt viktiga arbete. Vi vill stärka vårt samarbete inom nätverket och fortsätta vara en konstruktiv och ärlig dialogpartner till våra svenska beslutsfattare och tjänstemän. Vi vill vara en profetisk röst som talar hopp in i vår samtid.

Eller för att uttrycka det enkelt:

Hej demokratin!

Det finns hopp! Vår tro är en kraft till förändring. Kroka arm med oss lokalt, regionalt och globalt.

Mvh
/ett mångfaldigt civilsamhälle som arbetar i tro på en bättre värld

Ett levande nätverk

Vårt nätverk sträcker sig över 110 år, 50 länder och ett 30-tal medlemsorganisationer i Sverige.