Utvärdering på ett nytt sätt

Hur gör vi utvärderingen så att den blir ett värdefullt verktyg i våra organisations- och programutveckling?

I år har vi, ADRA och IAS brottats med denna utmaning då vi utformade och genomförde en “utilisation-focused” utvärdering av deras humanitära arbete bland flyktingarna i norra Uganda. För att göra en meningsfull och användbar utvärdering har vi arbetat specifikt med två viktiga steg:

  1. Hitta tre eller fyra brännande frågor. Vilka frågor känner de lokala medarbetarna på plats att de behöver få svar på för att arbetet ska fungera och utvecklas?
  2. Vilken är utvärderingens målgrupp och hur kan vi på bästa sätt kommunicera med den? En skriftlig rapport är sällan det bästa sättet att kommunicera på, så vi letade efter en utvärderare som kunde hjälpa oss att engagera projektpersonal i en lärande process.

Valet föll på Silva Ferretti som genomfört utvärderingen på ett kreativt och deltagande sätt. Utvärderingen har bestått av bloggar, video, bilder, kartor och berättelser. Den utforskar lokala perspektiv, delar projektupplevelse, samlar kvantitativ data och presenterar observationer. Genom bloggen har alla kunnat ge feedback under tiden. Vi har redan diskuterat några konsekvenser av utvärderingen trots att rapporten ännu inte skrivits!

Titta gärna in på utvärderingsbloggen – den är inspirerande! Den innehåller spännande funderingar om vårt mervärde som organisation, hur IAS och ADRA byggt upp resiliens, utmaningar de möter och betydelse av projekten för flyktingarna i norra Uganda. Men den visar också ett annat sätt att genomföra och kommunicera en utvärdering.

Mitt favoritinlägg i bloggen lyfter vikten av att inkludera barns perspektiv i vårt arbete – barn är så kloka!