Vår tro på en bättre värld är politisk

Med 34 medlemsorganisationers arbete för fred, demokrati och hållbar utveckling i över 50 länder vet vi att tro leder till förändring på individ-, grupp- och samhällsnivå över hela världen. I en religiös värld har tron inga gränser.

Samtidigt står vår värld inför globala utmaningar som kräver uthålligt internationellt samarbete. Det handlar om ökande sociala klyftor, människor på flykt, klimatförändringar, terrorism och mycket mer. Makthunger, korruption och en brist på kärlek till sin nästa ligger bakom många av de konflikter vi möter i det internationella arbetet.

Samarbeten för politiskt ansvarstagande

Vi kan inte ensamma ändra på de strukturer som placerar stora delar av mänskligheten i marginalerna. Men vi kan organisera oss, bevaka utvecklingen och kräva kloka beslut av våra politiker. Därför är Svenska missionsrådet en del av den biståndspolitiska plattformen CONCORD Sveriges arbete.

Tillsammans med 60 andra organisationer inom det svenska civilsamhället sätter vi press på svensk politik. Utifrån våra olika expertområden tar vi fram rapporter, skriver debattartiklar och arrangerar seminarier och möten med politiska beslutsfattare och tjänstemän. Näst på tur är utfrågningar av politikerna i Almedalen.

Vi tror på PGU

För 15 år sedan fattade Sveriges riksdag beslut om att all politik ska bidra till en hållbar global utveckling, oavsett om det gäller till exempel handel eller investeringar. Det beslutades att vid intressekonflikter mellan olika politikområden ska de mänskliga rättigheterna och hållbar utveckling vara vägledande. Detta kallas för Politik för Global Utveckling (PGU).

Det är en politik vi tror på eftersom den sätter de mänskliga rättigheterna först. Konkret innebär det att Sverige i alla beslutsprocesser aktivt bör främja en politik som stärker mänskliga rättigheter och bidrar till utveckling i fattiga länder.

Med Barometern granskas politiken

Varje år granskar vi inom CONCORD Sverige hur den svenska regeringen genomför PGU i praktiken. Resultatet sammanfattas i rapporten Barometern. Tyvärr är det nedslående läsning.

Även om Sverige gör många bra insatser för fred, jämställdhet och klimatet – så tas också många beslut där mänskliga rättigheter och fattigdomsbekämpning inte sätts i centrum. Exempel på detta från årets granskning är fortsatt vapenexport till diktaturer, undergrävandet av asylrätten och oförmågan att skriva under FN:s konvention om förbud mot kärnvapen.

Alla har en roll i Agenda 2030

2015 enades världens stats- och regeringschefer om 17 globala mål för hållbar utveckling. Uppdraget kallas för Agenda 2030 och utmanar alla att bidra – från högsta politiska nivå till enskilda människor.

Vi ser att kyrkor och organisationer inom civilsamhället har en särskild roll att samla engagemang och sprida kunskap. Därför är vi stolta över den mångfald av medlemsorganisationer som finns under vårt paraply och som når brett över och utanför Sverige.

Politik för en bättre värld

Tillsammans måste vi också hålla makthavare och beslutsfattare ansvariga för det som sker i vår värld. Därför har samarbetet i CONCORD Sverige en särskild styrka, inte minst ett valår som detta. Utöver Barometern och andra rapporter har vi kartlagt de olika partiernas politik i globala frågor och samlats i kampanjen #hjärtavärlden med konkreta förslag på hur svensk politik kan bidra till en bättre värld.

Tror du också på en bättre värld? #Hjärtavärlden!

 

Vårt arbete i CONCORD Sverige under 2018:

Världen i politiken – En kartläggning av partiernas politik i internationella frågor

Tag plats! – Civilsamhällets demokratiska utrymme och rätten till organisering

Barometer 2018 – Granskning av PGU och genomförandet av Agenda 2030

#Hjärtavärlden – Kampanj för en valrörelse som visar att världen är större än Sverige