Varje medlemsorganisations värdegrund är viktig och respekterad

Vi beklagar det uttalande som Katolska stiftet publicerat om eventuellt utträde ur Svenska missionsrådet med anledning av höstens debatt om abort i biståndet. Vi är förvånade över att uttalandet kommer nu, innan vi har haft möjlighet att träffas för samtal. Eftersom ett av våra primära uppdrag är som mötesplats för kyrkor och organisationer på kristen grund har vi uppmuntrat till dialog med alla våra medlemsorganisationer under hösten.

För oss är varje medlemsorganisations identitet och värdegrund viktig och respekterad. Vår styrka som missionsråd är bredden av kristna röster och därför är inte konsensus målet i alla frågor.

Vi känner inte igen oss i den mediala bilden av Svenska missionsrådet som abortförespråkare.

Religions- och övertygelsefriheten innebär att man kan landa i olika ställningstaganden när det gäller till exempel synen på när livet börjar, och därmed även hur abortfrågan ska hanteras. Detta kommer till uttryck i vår värdegrund och våra policier.

När det gäller vår policy för jämställdhet är den styrande för det biståndsarbete som vi stödjer. Som organisation vill vi värna religions- och övertygelsefriheten även inom den egna gemenskapen. Inom Svenska missionsrådet ryms därför olika tolkningar av abortfrågan liksom andra komplexa frågor. Katolska kyrkans röst är en viktig del i dialogen.

Vi har kontakt med Katolska stiftet för att hitta bra former för en fortsatt dialog. Samtidigt planerar vi för ytterligare dialogtillfällen med alla medlemsorganisationer.

/Anders Malmstigen, generalsekreterare