Vår värdegrund

Värdegrunden togs fram tillsammans med våra medlemsorganisationer under 2015. Värdegrunden inleds så här: 

Svenska missionsrådets arbete tar sin utgångspunkt i Bibelns berättelse om Gud, människan och världen. Guds kärlek är villkorslös och omfattar alla människor utan undantag. Varje individ är skapad till Guds avbild och har ett lika och okränkbart människovärde. Gud har skapat människan till gemenskap i världen. Det innebär att vi är beroende av varandra. Som människor har vi uppdraget att förvalta hela Guds skapelse och ta ansvar för varandra och för den värld vi lever i. Gud är en Gud som ger makt åt de maktlösa och ger de förtryckta deras rätt.

Svenska missionsrådets värdegrund

Antogs 2015

Läs vår värdegrund