Lärcenter

Metod och lärande

Svenska missionsrådet är en lärande organisation. Vi vill också bidra till våra medlemsorganisationer och partners lärande. Vi har en stark och grundläggande värdering: alla människor har rätten och förmågan att forma sin egen utveckling. Därför är delaktighet och lärande centralt när det gäller utveckling och användning av metoder, arbetsformer och tillvägagångssätt i det arbete vi utför och stödjer.

Vi uppmuntrar alla organisationer att söka efter de metoder som passar organisationen bäst, att hitta er identitet och den verksamhet och utveckling som ni vill vara med och bidra till. Därför har vi en mängd olika planeringsverktyg, uppföljningsmetoder och utvärderingskoncept som kan vara till hjälp i ert arbete. Vi tror också på vikten av och kraften i goda relationer och god pedagogisk kvalitet i såväl planeringsprocesser, utbildningar som i workshops generellt. Att skapa öppna och trygga rum där man har roligt tillsammans, vill och vågar lyfta och dela tankar och idéer med varandra. Därför hittar du även länkar och tips här till mer allmänna metodsamlingar med tips om samtalsmetoder, så kallade ice-breakers, lära-känna-lekar och andra grupp- och värderingsövningar.
Planering, uppföljning och utvärdering
Vi vill hjälpa er att hitta rätt metod

I utvecklingsprojekt och förändringsprocesser av olika slag är arbetet med planering, uppföljning, utvärdering och inte minst lärande en central del.

Vi vill vara ett stöd för våra medlems- och samarbetsorganisationer i detta, både genom att tipsa och rekommendera olika metoder, men också genom att vara bollplank och stöd när projektidéer arbetas fram.

Under 2017-2018 arbetar vi fram en ny policy för lärande och utvärdering, en strategi för kapacitetsutveckling och nya riktlinjer för våra mötesplatser. Så snart de är beslutade kommer de att presenteras på den här sidan.

Vi vill framförallt bidra till att olika organisationer hittar de system och lärandeformer som passar just dem bäst och tipsar därför nedan om en bred palett av olika verktyg.

Vi tipsar om

Outcome Mapping - Ett aktörsfokuserat planerings- och uppföljningsverktyg som hjälper praktiker att bygga en förändringsteori baserad på önskat beteende hos olika aktörer och som möjliggör uppföljning av komplexa beteendeförändringar.
Outcome Harvesting - En aktörsfokuserad metod med utvärderingsperspektiv som hjälper en organisation att identifiera vilken beteendeförändring som de har bidragit till, både medvetet och omedvetet.
Rapid Outcome Mapping - En utveckling av Outcome Mapping som särskilt fokuserar på policyförändring och påverkansarbete.
Better Evaluation - Ett internationellt samarbete för utbyte av metoder och praktiska erfarenheter kring utvärdering. Webbplatsen innehåller korta sammanfattningar av olika utvärderingsmetoder och en användbar ram för att identifiera relevanta tillvägagångssätt.
Lärandenätverket ALNAP - "The Active Learning Network for Accountability and Performance in Humanitarian Action" är ett lärandenätverk inom främst humanitärt arbete. Webbplatsen innehåller flera studier och tips på metoder.
Expertgruppen för biståndsanalys - EBA är en statlig kommitté som analyserar och utvärderar det svenska biståndet. EBA bidrar med kunskap som kan förbättra biståndet och belyser aktuella frågor och viktiga ämnen som inte får tillräcklig uppmärksamhet. EBA väljer självständigt vad som bör studeras.
Monitoring and Evaluating Children's Participation: Before and After Body Map - Övning med syfte att lära deltagarna hur de tillsammans med barn som deltagit aktivt i en insats, kan identifiera relevanta förändringar i just barnens tillvaro.
Gender discussions in circles - Guidad övning om mäns och kvinnors olika situationer i relation till lokalsamhället, det motsatta könet och jämställdhet.
Where do you stand? An activity on gender equality concepts and values - Värderingsövning kring könsroller med förberedda påståenden och samtalshandledning.

Övningar

Involving Children in Situation Analysis - Bikupeövning med syfte att lära deltagarna hur de kan genomföra en riskkartläggning tillsammans med barn så att barnen själva kan identifiera de risker som påverkar dem i lokalsamhället.
Metod och möten
Goda samtal och trygga grupper

En förutsättning för lärande är att de konferenser, kurser och workshops som anordnas följer en bra planering med utrymme för goda samtal och trygga grupprocesser.

Vi har en lång tradition av att arbeta med lärande och strävar efter att hålla en hög nivå på de mötesplatser som vi själva arrangerar. Nedan har vi samlat både enskilda övningar som vi själva använder oss av, men också länkar till olika metodsamlingar och verktygslådor som vi inspireras av.

Vi tipsar om

Timeline of a Day in a Child's Life - Smågruppsövning med syfte att synliggöra utsatta barns situation, de olika krav som ställs på flickor och pojkar samt tydliggöra barn som egna aktörer.
Involving Children in Situation Analysis (ToT) - Bikupeövning med syfte att lära deltagarna hur de kan genomföra en riskkartläggning tillsammans med barn, så att barnen själva kan identifiera de risker som påverkar dem i lokalsamhället att uppskatta barns förmåga att själva använda riskkartläggningen som ett verktyg för insatsplanering och påverkan av skyddsåtgärder som påverkar dem.
På gång hos oss
Ämnesansvarig:
Rådgivare
Rådgivare
Fler ämnen