Ambassadörer sprider barnhemskoll

Inom projektet finns 18 nyutbildade ambassadörer för barns rättigheter som vill skapa dialog om barnhem. De har föreläsningar och seminarier på ungdomssamlingar, i gudstjänster, hos pensionärsgrupper och i Erikshjälpens secondhandbutiker. Målet är att uppnå en medvetenhet så att människor, när de vill ge av sina pengar, ska de göra det till något som gynnar barn på bästa sätt.

– Vi har märkt att det är lätt att mobilisera givare för barnhem, för det låter så genuint och bra. Men barnhem är inte något vackert, säger Bitte Arréhn, projektledare på Erikshjälpen för Barnhemsdialogen.

Forskning visar att ett liv på institution, utan anknytning till familj och släkt, ger barn men för livet. Och i många länder är barnhem lukrativa affärer dit fattiga föräldrar luras att sälja sina barn, i hopp om att ge dem en bättre framtid. Man räknar med att cirka 80 procent av alla barn som bor på barnhem har föräldrar eller nära anhöriga. För att sprida kunskap och förändra synen på barnhem startade Erikshjälpen, Svenska Alliansmissionen, SAM, och Evangeliska Frikyrkan, EFK, projektet Barnhemsdialogen, som är en del av SMR:s informations- och kommunikationsprogram. Många i målgruppen är äldre som har gett till barnhem under många år, eftersom det har varit ett vanligt sätt att hjälpa barn på. Men där finns även yngre, som tror att barnhem är okej – utomlands.

– När vi berättar om hur barnens liv och omständigheter kan se ut blir en del chockade, andra blir förnärmade och en del vill genast ta tag i det.

FN antog 2019 en resolution om att motverka att barn i onödan hamnar på institution. Erikshjälpen antog redan 2004 en policy om att inte stödja barnhem och inte heller SAM och EFK stödjer barnhem. Genom Barnhemsdialogen visar de på bättre sätt att arbeta, där barn får långsiktig utbildning och där hela familjen kan vara involverad och få stöd. Finns det inte en familj bör målet vara att barnen ska få komma till ett familjehem.

– Alla barn har rätt till tillhörighet, ovillkorlig kärlek och vuxna att knyta an till.

Coronapandemin har gjort att många samlingar som ambassadörerna skulle ha medverkat i har blivit inställda eller uppskjutna, men de försöker sprida budskapet genom närradio, poddar, sociala medier och själv har Bitte Arréhn medverkat i ett tv-inslag. Projektet tar också fram dokument som ska stötta församlingar i hur de kan tänka om barnhem. De jobbar med församlingsstyrelser, missionsråd och ibland hela församlingar.

– Barnkonventionen lägger god grund för hur vi ska se på varandra och varandras barn. Den har så gott som alla länder skrivit på! säger Bitte Arréhn.

Länkar:

Läs mer om Barnhemsdialogen: http://barnhemskollen.se/barnhemsdialogen/

Ungagerad podcast avsnitt 12: Har du barnhemskoll? https://podcasts.apple.com/se/podcast/ungagerad-podcast-avsnitt-12-har-du-barnhemskoll/id1481855740?i=1000469348392

Om FN:s resolution: https://bettercarenetwork.org/library/social-welfare-systems/child-care-and-protection-policies/key-recommendations-for-the-2019-unga-resolution-on-the-rights-of-the-child-with-a-focus-on-children

Inslag om Barnhemsdialogen i TBN Nordic: https://www.tbnplay.se/godmorgon-1/videos/23-april-godmorgon

Erikshjälpen samarbetar också med Childhood om projektet Ur askan i elden, som handlar om att utveckla alternativ till barnhem.