Biståndsmedel för nästa år beslutade i Utvecklingsutskottet

Nyligen möttes vårt Utvecklingsutskott för att besluta om det 20-talet ansökningar som våra medlemsorganisationer genom oss söker Sida-medel för från år 2020 och framåt.

– Arbetet i utskottet handlar om att kvalitetsgranska och besluta om de insatser som våra medlemsorganisationer planerar och genomför inom olika biståndsanslag. Undantaget är det humanitära anslaget som hanteras i en separat cykel, berättar Hanna Mellergård, Svenska missionsrådets chef för internationellt utvecklingssamarbete.

Utvecklingsutskottet granskar Svenska missionsrådets biståndsarbete

Utvecklingsutskottet är tillsatt av Svenska missionsrådets styrelse och består av personer som har god kännedom om våra medlemsorganisationer och internationellt utvecklingssamarbete, också kallat bistånd. Ofta arbetar ledamöterna i våra medlemsorganisationer, men de är invalda i utskottet för sin erfarenhet och kompetens.

De anslag som Utvecklingsutskottet hanterar är:

Svenska missionsrådets kansli bereder ansökningarna med hjälp av tillgängliga styrdokument för respektive anslag.

Insatser för 285 miljoner över hela världen

Vid det senaste mötet behandlades totalt 24 insatser, varav två större program, från 11 medlemsorganisationer. De är en del av det avtal för utvecklingssamarbete som Svenska missionsrådet skrivit med Sida för strategiperioden 2017-2021.

– Förmedlingen av Sida-bidrag med start 2020 beräknas bli cirka 285 miljoner kronor. Den största delen av budgeten ligger inom utvecklingsanslaget CivSam som syftar till långsiktiga utvecklingssamarbeten med fokus på till exempel hållbart jordbruk, hälso- och vårdsatsningar, fredsbyggande och entreprenörskap, säger Hanna Mellergård.

Insatserna är planerade att genomföras både i globala och regionala samarbeten i Asien och Afrika men också specifikt i länder som Kenya, Malawi, Etiopien, Burkina Faso, Uganda, Pakistan, Nepal och Colombia.

PMU ansöker om mest medel

PMU är en av de medlemsorganisationerna som ansöker om ett större program bestående av flera insatser om totalt cirka 225 miljoner kronor fördelat över fyra år. PMU hade ett eget ramavtal med Sida fram till 2017 men har sedan dess ansökt om Sida-medel genom Svenska missionsrådet.

– Under hösten lämnar vi in en tilläggsansökan till Sida för finansiering av PMU:s nya program eftersom det inte fanns med när strategin för 2017-2021 beslutades, förklarar Hanna Mellergård.

Sex insatser bordlagda till december

Sex insatser bordlades till nästa utvecklingsutskottsmöte i december.

– Vi har en god dialog med de berörda medlemsorganisationerna om vilka kompletteringar som behövs för att vi ska kunna ta upp deras ansökningar för beslut, säger Hanna Mellergård.