Därför ställer Svenska missionsrådet krav på regeringen att stärka arbetet med religions- och övertygelsefrihet

Alla har rätt att själva välja och utöva sin religion eller icke-religiösa övertygelse. Religions- och övertygelsefrihet är en rättighet som ofta missuppfattas. Vi har tagit fram ett resursmaterial med filmer som pedagogiskt förklarar vad rättigheten innebär och när den får begränsas. Se det här.

2. För att många sekulära aktörer, inklusive internationella demokratiplattformar, ofta väljer att strunta i religions- och övertygelsefrihet när de definierar demokratiproblem. Trots att rättigheten är en förutsättning för demokrati och hotas.

Detta är direkt missvisande och riskerar att åtgärder inte blir effektiva. Dessutom försvagar det MR-systemet när vi bryter ut rättigheter som vi inte gillar/förstår. Organisationen Article 19 är ett bra undantag. Se här hur de arbetar mot hatbrott, för att stärka både yttrandefrihet och religionsfrihet.

3. För att religions- och övertygelsefrihet också innebär att vi har rätt att slippa tvingas tro och utöva religion.

Vad det innebär kan du läsa mer om i denna artikel av Amnesty Press som sammanfattar det seminarium på MR-dagarna i Linköping som vår rådgivare Katherine Cash deltog i för några veckor sedan. Några frågor som artikeln behandlar är: Har jag rätt att slippa höra böneutrop? Har jag som barnmorska rätt att inte behöva utföra aborter? Måste jag hälsa genom att ta i hand?

4. För att rättigheter ofta krockar och då behöver det hanteras varsamt utifrån internationell rätt.

Läs här hur vår rådgivare Kristina Patring tolkar Center-stämmans beslut om omskärelse.

5. För att vi i Sverige inte har en lång tradition av religionsfrihet.

Sverige var ett av de sista länderna i Europa när vi för 68 år sedan införde religionsfrihet och än i dag saknar många kunskap om vad religionsfriheten innebär, varför den är viktig och när den får begränsas. Läs vår analys här.

6. För att en tydlig röst från Sverige behövs i EU och FN.

Det är viktigt att Sverige inte lämnar frågorna till aktörer som vill lyfta ut religionsfrihet från det bredare MR-arbetet eller särskilt lyfta rättigheterna för människor från en viss trosinriktning.

SMR tror på förändring genom samarbete. Vi jobbar i ett nordiskt ekumeniskt nätverk (NORFORB) för att sprida kunskap om religions- och övertygelsefrihet.

Bildtext: Lansering av the Freedom of Religion Learning Platform vid MR-rådet. Medverkande bl.a. FN:s särskilda sändebud för FORB, EU:s särskilde rapportör för FORB och Katherine Cash Svenska missionsrådet.

Sanna Svensson, Rådgivare utvecklingspolitik