Ett ännu vassare kommunikationsarbete från 2022!

År 2025 kommer cirka 400 000 personer att genom Svenska missionsrådets kommunikationsprogram ha nåtts av budskapet om att vi i Sverige måste samarbeta med människor i andra länder för en bättre värld. Av de här personerna kommer många att ha ökat sin kunskap i globala rättvisefrågor och därigenom börjat engagera sig på olika sätt. Många kommer dessutom att ha bidragit till konkreta förändringar för ökad jämställdhet, minskad fattigdom och en grönare värld.

Så skriver vi i inledningen av vår ansökan som i dagarna skickats in till Sida.

Ansökan beskriver vilka vi är, hur vi arbetar för förändring och vad vi ansöker om från Sidas informations- och kommunikationsanslag för att möjliggöra det arbetet.

Viktoria, vad tycker du är mest spännande med ansökan?

– Kommunikationsarbetet från 2022 kommer att bli ännu vassare än vad det varit! Det beror på att medlemsorganisationerna har dragit lärdomar av sitt pågående arbete som gör att de blir ännu mer strategiska, vänder sig till fler målgrupper och utvecklar nya metoder”, säger Viktoria Isaksson, samordnare för vårt kommunikationsanslag.

Men det är också spännande att Evangeliska Frikyrkan kommer med i vårt kommunikationsprogram med en insats som handlar om öka engagemanget för internationellt utvecklingssamarbete i EFK-församlingar och skapa opinion för internationell solidaritet.

Hur ser du på utvecklingen av påverkansarbetet?

– Här ser jag att flera av medlemsorganisationerna blivit mer strategiska. Dessutom har vi ansökt om ytterligare en tjänst på SMR:s kansli (20 procent) för att stärka påverkansarbetet inom det vi kallar religiös läskunnighet.

Tror du att KOM-insatserna kan bidra till genomförandet av vår nya strategi?

– Ja, jag tror de kommer att bidra på flera sätt: med kunskap om hur vi kan använda religiös läskunnighet när vi kommunicerar om globala utvecklingsfrågor; kommunikationen om miljö och klimat kommer att stärka arbetet för en grön omställning och de kommer att bidra med påverkansarbete- och opinionsbildning, menar Viktoria.

I vårt kommunikationsprogram ingår från 2022

  • Evangeliska Frikyrkan med insatsen Utblick – en målmedveten rörelse
  • Erikshjälpen med insatserna Rafiki och Barnhemsdialogen – fas 2
  • PMU med insatsen Tillsammans i arbetet för en utsatt värld
  • KFUM Sverige med insatsen 45 000 Röster: Ungas plats, kraft och makt
  • Sveriges kristna råd med Kommunikationsinsats för Ekumeniska följeslagarprogrammet i Palestina och Israel
  • Equmeniakyrkan med insatsen Församlingen som global aktör – fred, miljö, jämställdhet
  • LPI med insatsen Peacefinders: unga, fred och säkerhet i Sverige
  • Kristna Fredsrörelsen med insatsen Folkbildning för fred

Vi hoppas att fler insatser tillkommer under perioden 2022-2025. Det kan vara mindre kommunikations- och påverkanskampanjer.

Under 2021 har ytterligare två organisationer pågående insatser: Lepramissionen Sverige med insatsen Unga förändrar världen med Globala målen och Läkarmissionen med insatsen Stand up for the right to health.

Läs mer här:

Ansökan till Sida för Svenska missionsrådets kommunikationsprogram 2022-2025