Goda resultat i vår humanitära årsrapport

Miriam Mondragon, Isa-Lei Moberg, Hanna Toorell och Lennart Nolvall med SMR:s humanitära årsrapport 2021. Även Sofie Twal Hedman och Agnes Rocque har varit med i rapportarbetet.

Fyra SMR-medarbetare med den humanitära årsrapporten till SidaFyra SMR-medarbetare med den humanitära årsrapporten till Sida

Över 140 000 människor har fått livsavgörande humanitär hjälp genom det arbete Svenska missionsrådet förmedlat biståndsmedel till under den senaste rapportperioden, 1 april 2021 till 31 mars 2022. Och idag kom det glädjande beskedet att Sida har godkänt den humanitära årsrapporten.

– Det som presenteras i vår humanitära rapport för 2021 är ett resultat av gott samarbete och gemensamma ansträngningar – från SMR, våra medlemsorganisationer och deras partnerorganisationer – för att lindra lidande, rädda liv och värna mänsklig värdighet och respekt för de mest utsatta människorna som drabbats av kriser, säger Isa-Lei Moberg, humanitär samordnare.

Insatser i tre länder

Under rapportperioden har SMR:s humanitära team bestått av ADRA Sverige, Erikshjälpen, PMU och Läkarmissionen. Genom ADRA Sverige och PMU med respektive lokala samarbetspartners har insatser genomförts i Syrien, Sydsudan och Jemen. Akuta matpaket och tillgång till skydd och försörjning är tyngdpunkten i några av insatserna. I Sydsudan har PMU och dess partner ACROSS bland annat arbetat med hygien och tillgången till rent vatten. Exempelvis har 1 962 paket med tvål, underkläder och återanvändbara bindor distribuerats till kvinnor och flickor, och 91 pumpmekaniker har utbildats för att hantera brunnar.

Digitalt lärande och slutfas

Svenska missionsrådet har även arbetat intensivt med egna humanitära utbildningar under rapportperioden. 14 kapacitetsstärkande utbildningar och 21 webbinarier har hållits för samtliga partners i det humanitära teamet. Totalt 345 deltagare från 25 olika länder har varit med. Ett särskilt fokus finns på resiliens och katastrofberedskap, där medlemsorganisationer och samarbetspartners stärkts och rustats för sitt arbete i en föränderlig humanitär kontext. SMR fasar nu ut den sista delen av det humanitära anslaget från Sida HUM för den här avtalsperioden, och kommer fokusera på rapporteringen för hela perioden 2017-2022 under de kommande fem månaderna.

Läs hela årsrapporten

Läs gärna om fler goda exempel på vilka resultat det humanitära arbetet åstadkommit under perioden i vår årsrapport till Sida. Du hittar den i länken nedan.

Några personer i samtal där en står med ryggen mot fotografen och på hans tröja står det Humanitarian Team.Några personer i samtal där en står med ryggen mot fotografen och på hans tröja står det Humanitarian Team.

Humanitära insatser

Vårt humanitära arbete bidrar till ett motståndskraftigt samhälle

Det är organisationer som finns på plats i länder som Jemen, Syrien och Sydsudan som bäst vet hur vi kan rädda liv, minska lidande och upprätthålla människors värdighet. Därför bygger vårt humanitära arbete på att stärka lokala krafter i några av världens svåraste kontexter.

Läs mer om vårt arbete med humanitära insatser

Goda exempel från vårt arbete

Inspireras av människor, resultat och exempel från vårt nätverk.