Kortare avstånd med virtuella uppföljningsbesök

Avstånden i världen har känts längre än vanligt under pandemin. Men de minskade något när vi nyligen tog med oss Sida på virtuella uppföljningsbesök till våra partner i Amazonas, Colombia, Etiopien och Nepal.

Ett par gånger per år brukar Sida göra uppföljningsbesök i länder där våra medlemsorganisationer samarbetar med lokala partner. Besöken handlar både om att se hur verksamheten fungerar på plats och möta de människor som genom biståndsinsatserna får möjlighet att skapa en bättre framtid för sig själva och sitt samhälle.

– Dessa resor är ofta bra tillfällen att gräva djupare för att förstå förutsättningarna för till exempel medföljning av människorättsförsvarare i Colombia eller skolgången för funktionsvarierade i Etiopien, berättar Miriam Mondragon.

Miriam Mondragon är rådgivare för kapacitetsutveckling på Svenska missionsrådet.

Hon är kapacitetsrådgivare på Svenska missionsrådet och har koordinerat besöken tillsammans med medlemsorganisationerna på den digitala plattformen Fabo. Sedan pandemin blev ett faktum i mars 2020 så har inga uppföljningsresor kunnat genomföras så det gällde att hitta en bra form för att resa digitalt.

Viktigt att besöken blev ”på riktigt”

– Det var viktigt för oss att det inte skulle bli ännu ett Zoom-möte utan att vi verkligen skulle få en känsla för de olika projektens sammanhang.

Med hjälp av Fabo kunde alla deltagare förbereda sig genom att ta del av bilder på de som skulle medverka samt kartor, filmer och sammanfattningar av projekten. De virtuella besöken gick sedan smidigt från Colombia till Amazonas, Etiopien och Nepal.

– Det kändes som att vi kom nära och våra partner uppskattade verkligen att kunna tala direkt med oss och Sida. Det är viktigt att visa att vi lyssnar, att deras erfarenheter och verksamhet är viktig. Också Sida var nöjda med besöken och berömde det genomtänkta upplägget. Det blir garanterat fler virtuella besök i framtiden – inte minst av klimatskäl – även om vi längtar efter att få mötas på riktigt, säger Miriam Mondragon.

Läs mer om virtuella uppföljningsbesök