Kristina Patring invald i Rådet för de mänskliga rättigheterna

Kristina Patring. Foto: SMR

Kristina PatringKristina Patring

Svenska Missionsrådets Kristina Patring har som en av 20 svenska experter på mänskliga rättigheter valts in som ledamot i det nybildade Rådet för de mänskliga rättigheterna, ett rådgivande organ till Institutet för mänskliga rättigheter.

Det känns otroligt hedersamt bara att ha blivit nominerad av SMR och SKR och att sedan bli vald därtill! Jag tror att det nationella institutet för mänskliga rättigheter och därmed även dess råd har en väldigt viktig roll att spela i vår tid. Från SMR:s håll ser vi överlag att det nationella och det internationella hela tiden hänger ihop när det gäller mänskliga rättigheter generellt, men även mer specifikt kring religions- och övertygelsefrihet, säger Kristina Patring.

Det nybildade rådet består av 20 ledamöter som representerar olika civilsamhällsorganisationer, andra aktörer samt enskilda. De kommer att tjänstgöra under mandatperioder om två eller tre år och har som huvudsaklig uppgift att ge kunskaps- och erfarenhetsbaserad vägledning till Institutet för mänskliga rättigheter (MR-institutet). Institutets direktör, Fredrik Malmberg, betonar betydelsen av rådets breda sammansättning och stora kunskap.

Rådet kommer att vara en ovärderlig kunskapskälla för Institutet för mänskliga rättigheter i arbetet med att främja de mänskliga rättigheterna i Sverige. Rådet kommer också stärka institutets bevakning av de utmaningar för mänskliga rättigheter som finns inom olika samhällssektorer och för personer och grupper i särskilt utsatta situationer, säger Fredrik Malmberg i ett pressmeddelande från MR-institutet.

Kristina Patring har över 15 års erfarenhet av att arbeta inom det trosbaserade civilsamhället både i Sverige och internationellt och är expert på religions- och övertygelsefrihet.

I svensk kontext är religions- och övertygelsefrihet en ofta förbisedd mänsklig rättighet och därför känns det extra kul att MR-institutets styrelse valt in en person med den här expertkompetensen i rådet. Sedan bidrar jag också med nätverk kopplat till det trosbaserade civilsamhället i Sverige och internationellt som SMR sitter på, säger Kristina Patring.

Filmer om religionsfrihet

På prisbelönta FoRB Learning Platform är vi med och utvecklar gratis utbildningsresurser för dig som vill veta mer om religionsfrihet.