Kyrkoledares uppmaning till regeringen: ”Älska din nästa i ett globalt perspektiv”

Händer som tvättas under vattenkran.Händer som tvättas under vattenkran.

Regeringen och Sveriges riksdagspartier måste tänka om och vidga perspektiven när det gäller Sveriges utrikes- och biståndspolitik. Det skriver tio kyrkoledare på DN Debatt på Kristi himmelsfärdsdagen 18 maj 2023.

Kyrkoledarna tycker att Sveriges biståndspolitik har blivit alltför närsynt, där både tid och resurser fokuseras på Ukraina, närområdet och svenska intressen. Det samtidigt som både humanitära och långsiktiga utvecklingsbehov i andra delar av världen är större än någonsin på grund av pandemin, ekonomisk nedgång, negativa klimateffekter och politisk oro och konflikt. Flera rapporter från bland annat UNDP och Världsbanken pekar på att utvecklingen inom livsviktiga områden som hälsa, utbildning, jämställdhet och demokrati går bakåt, för att inte tala om de negativa klimatförändringarna. Att då göra en drastisk omfokusering och sänkning av biståndet är olyckligt.

Som kyrkoledare är vi djupt oroade över den våg av krympande vyer som går över världen, som också ger återklang i Sveriges utrikes- och biståndspolitik. Vi möter nu tillsammans många och svåra kriser och därför efterfrågar vi en politik med vidvinkelperspektiv som både rymmer solidaritet för vårt närområde och ett generöst och effektivt bistånd globalt.

Kyrkoledarna påminner om Jesus berättelse om den barmhärtige samariern (Lukasevangeliet 10:25-39) som en förebild för oss i vår tid och skriver att det behöver tillföras ytterligare medel för att möta behoven både i Ukraina och världen.

Sverige behöver både kunna stötta Ukrainas folk i denna svåra tid och behålla ett generöst och effektivt globalt bistånd.

Tre uppmaningar till Sveriges regering och riksdagspartier

Kyrkoledarna avslutar med tre konkreta rekommendationer:

  • Stödet till Ukraina bör ges utöver det ordinarie biståndet. Låt inte behoven i Ukraina minska resurserna till andra delar av världen som ännu mer än vi drabbats av de globala kriserna.
  • Pengar som är avsatta för bistånd ska inte vara kvar i Sverige. Börja med att återföra de 1,2 miljarder som i 2023 års budget öronmärkts för flyktingkostnader men som inte väntas användas i år.
  • Investera åtminstone en hundradel av Sveriges välstånd i arbetet för en bättre värld.

Som kyrkoledare ser vi det som en självklarhet att ett rikt land som Sverige delar sitt bröd med den hungrige.

Svenska missionsrådet delar kyrkoledarnas oro om utvecklingen av svensk biståndspolitik. Vi anser att Sverige kan bättre och försöker bidra med våra perspektiv i samtal med beslutsfattare och tjänstemän. Se till exempel de rekommendationer vi fört fram till biståndsminister Johan Forssell i en debattartikel tillsammans med Diakonia, Act Svenska kyrkan och PMU. Vi vet att biståndet gör skillnad och har under lång tid tillsammans med medlemmar och partnerorganisationer sett till att svenskt bistånd bidragit till inkludering, hälsa, jämställdhet, minskad fattigdom och ökad motståndskraft i det civila samhället. Den kristna kyrkan har en stolt tradition av samhällsförändrande engagemang och ansvarstagande inför världen. Det ger hopp att se hur kyrkor och samfund tillsammans bär det arvet vidare.

Läs kyrkoledarnas debattartikel i sin helhet på DN Debatt.

Läs även den förra artikeln 1 maj 2022 som kyrkoledarna skrev på DN Debatt ”Vi ska ta emot flyktingar men inte betala med biståndet”.

Påverkan i tro på en bättre värld

Vår spetskompetens är religionsfrihet och religiös läskunnighet.