Möt oss på MR-dagarna

Tillsammans med Equmeniakyrkan kommer vi att hålla två seminarium på Mänskliga rättighetsdagarna, som arrangeras 17-18 november i Örebro. På plats finns också många i vårt nätverk: Erikshjälpen, KFUM Sverige, Kristna Fredsrörelsen, Läkarmissionen, Sveriges kristna råd och Svenska kyrkan.

Seminarier om religion och religionsfrihet

Religiösa aktörer är viktiga aktörer i arbetet för att skapa ett liv i trygghet och säkerhet för människor. Det handlar vårt seminarium Religiösa aktörer – för hållbara samhällen om. Det tar sin utgångspunkt i Equmeniakyrkans lokala miljöarbete i Thailand och det påverkansarbete som utförts av multi-religiösa organisationer inför Stockholm+50 i juni 2022, samt Global Platform for Disaster Risk Reduction, som hölls på Bali maj 2022. Från SMR medverkar vår rådgivare Petter Jakobsson och övriga medverkande är Stefan Emilsson, Equmeniakyrkan, Johannes Widlund, PMU, och Melanie Rideout, Läkarmissionen.

I vårt andra seminarium Hur kan religionsfrihet skapa trygga samhällen? kommer vår rådgivare Kristina Patring att tillsammans med Equmeniakyrkans rådgivare Gunilla Ikponmwosa att berätta om den kurs som NORFORB (det nordiska ekumeniska nätverket för religions- och övertygelsefrihet) har tagit fram för lokala ledare på gräsrotsnivå. Kursen fördjupar kunskap, förändrar attityder och ger verktyg och metoder som kombinerar interreligiös samverkan och rättighetsbaserat arbete.

Våra medlemsorganisationers seminarier på MR-dagarna

Svenska kyrkan: Är Sveriges ansvarstagande för funktionsrättens globala utveckling hotad?
Torsdag 17 november kl. 10:00 – 10:30 på Globala scenen

Läkarmissionen: From Protocol to Power
Torsdag 17 november kl. 13:00 – 14:00 i Mältaren

KFUM Sverige: Så skapar unga trygga och säkra rum
Torsdag 17 november kl. 13:00 – 14:00 i Teatercaféet

Svenska kyrkan: Trygghet för hbtqi-personer – ett aktivt arbete
Torsdag 17 november kl 14:00 – 14:30 på Lilla scenen

Kristna Fredsrörelsen: Ickevåld som konstruktiv samhällskraft
Torsdag 17 november kl. 14:30 – 15:00 på Globala scenen

Act Svenska kyrkan: Barnbidrag och pensioner ger ökad trygghet och säkerhet
Torsdag 17 november kl. 14:30 – 15:30 Handskmakaren

Ekumeniska följeslagarprogrammet: När hemmet blir ett militärområde – exemplet Masafer Yatta i Palestina
Torsdag 17 november kl. 15:30 – 16:00 på Globala scenen

Ekumeniska följeslagarprogrammet är ett arbete inom Sveriges kristna råd och ingår i SMR:s kommunikationsprogram.

Kristna Fredsrörelsen: Hur bidrar vi till varandras säkerhet?
Torsdag 17 november kl. 16:00 – 16:30 på Globala scenen

Erikshjälpen: Pappa i fängelse, vem ser till mina rättigheter?
Fredag 18 november kl. 09:00 – 10:00 i Teatercaféet

KFUM Sverige: Ungas roll i utvecklingssamarbetet
Fredag 18 november 2022 10:00 – 10:30 Globala scenen

Svenska kyrkan: Rätten till skydd – myterna kring flyktingskap
Fredag 18 november kl. 10:30 – 11:30 i Club 700

Erikshjälpen: Gäller barns rättigheter för barn på institutioner?
Fredag 18 november 2022 11:30 – 12:00 Globala scenen

Svenska kyrkan: Det okända skapar ofta osäkerhet – upplev Storytelling
Fredag 18 november kl. 14:30 – 15:30 Grundläggaren

Läkarmissionen: A fourth Nexus? How do we secure a Human Rights approach?
Fredag 18 november kl. 14:30 – 15:30 i Skomakaren

Svenska kyrkan: Framtiden bor hos oss
Fredag 18 november 2022 16:00 – 17:00 Bryggaren

Ett levande nätverk

Vårt nätverk sträcker sig över 110 år, 50 länder och ett 30-tal medlemsorganisationer i Sverige.