Nedskärningar av info/kom-anslaget ger stora konsekvenser

Foto: Holger.Ellgaard, Creative Commons

Fotograf: Holger.Ellgaard, Creative CommonsFotograf: Holger.Ellgaard, Creative Commons

Regeringens nedskärningar av Sidas info/kom-anslag från 155 till 20 miljoner får stora konsekvenser för kommunikationen om globala frågor. Det var förkrossande tydligt i ett möte som Sida bjöd in till om anslaget och som SMR:s kansli och representanter för medlemsorganisationer deltog i.

Sidas 17 strategiska partnerorganisationer och flera av ForumCivs och SMR:s medlemsorganisationer var med i mötet. I gruppsamtal framkom att flera organisationer fått säga upp personal och att det är ovisst vad som händer med kommunikationsarbetet efter 2023. Men det pågår ett intensivt arbete med att omstrukturera och även hitta annan finansiering.

Torbjörn Pettersson, avdelningschef för HR och kommunikation på Sida och ansvarig för info/kom-strategin, berättade att han haft flera avstämningsmöten med UD och att hans viktigaste budskap varit att regeringens hantering gör att Sida inte kan samarbeta med sina partner som de vill och inte avsluta på ett ansvarsfullt sätt.

– För att kunna göra det hade vi behövt 40–50 miljoner kronor och inte 20.

Oviss framtid

Han sa också att Sida inte vet mer om framtiden för info/kom-strategin än vad som framgår av regleringsbrevet till Sida, där det står att regeringen ska pröva om strategin ska avslutas eller inte. Sepideh Imani, kommunikationschef på Sida, berättade att Sida kommer att fortsätta arbeta ungefär som tidigare med kommunikation, men i mindre skala, och de prioriterar insatser där de kan nå ut brett, till exempel genom sociala medier, och att nå skolan, särskilt genom Den globala skolan. De ska också enligt regleringsbrevet prioritera ”strategiska insatser för publicistisk verksamhet, oberoende granskning och transparens”.

– Därför har vi valt att behålla stödet till de aktiviteterna, men har behövt dra ned det. Det är till exempel Sidas presstjänst, Open Aid, Sidas egen hemsida, att finansiera den oberoende redaktionen som gör OmVärlden och journaliststipendier, sa Sepideh Imani.

Info/kom-strategin unik

Det är flera av civilsamhällets organisationer som arbetar med granskningar, till exempel Fair Action som granskar företag, men Sida har inte möjlighet att stötta det arbetet i år, men kanske längre fram, sa Erik Schrammel, samordnare för info/kom på Sida Partnership Forum. På frågan om Sida har något annat anslag som det går att söka pengar från för kommunikation svarade han att de skulle behöva titta på varje enskilt fall. Kanske kan något finansieras inom Civsam-anslaget, men det blir i så fall marginellt.

– Info/kom-strategin har varit unik för att det har kunnat finansiera projekt i Sverige, vilket är en av anledningarna till att det är svårt att söka från andra anslag, sa Erik Schrammel.