Pengar, kolonialism och tillitsfulla partnerskap

Vår rådgivare Annika Schabbauer deltog nyligen i ett seminarium om avkolonisering av biståndet. Här berättar hon hur det hänger ihop med årets handläggardagar på temat ”Tillitsfulla partnerskap” som vi bjuder in våra medlemsorganisationer till 23-25 november.

Makt, pengar, kolonialism och moderna partnerskap engagerar. Det märktes när jag och 400 andra nyligen deltog i webbinariet ”Att definiera makt och partnerskap på nytt för att av-kolonisera biståndet”. Initiativet kom från Act Svenska kyrkan, Diakonia och IM och föder in i en högaktuell diskussion om maktstrukturer inom biståndet.

Partnerskap i spåren av kolonialismen

Vi måste komma ihåg att de flesta av dagens biståndsaktörer bildats i modern tid och därför inte har egna erfarenheter av kolonialismen. Kyrkor och missionsorganisationer har däremot flera, ibland problematiska, kopplingar till kolonialismen. Det kan man läsa mer om i två nyutgivna böcker: Svensk mission och En svindlande uppgift.

Men trots att de sista kolonierna avskaffades för femtio år sedan behöver vi fortfarande aktivt reparera den skada som kolonialismen orsakat. Det gäller inte minst inom biståndet där vi som givare i vår strävan efter rättvisa och jämlikhet ändå riskerar att göra skada.

Krångliga partnerskap mellan nord och syd

Samarbetet med internationella givare uppfattas ofta som krångligt och krävande av lokala aktörer i det så kallade globala syd. Under webinariet pekade Sakhile Sifelani från Women in Politics Support Unit i Zimbabwe (WIPSU) på att den kapacitet och expertis som finns i globala syd ofta får stå tillbaka för de rutiner och regelverk som kommer från det globala nord. Förflyttningen av makt och resurser från nord till syd är en del av idén om avkolonsiering.

Tillitsfulla partnerskap bidrar till avkolonisering

Avkolonisering blir möjligt när vi tillsammans jobbar för att kapaciteten, kraften och även beslutsmakten ska öka i de länder som fortfarande återhämtar sig från kolonialismens konsekvenser. För oss på Svenska missionsrådet handlar det om att stärka civilsamhället genom att främja de partnerskap som finns mellan våra medlemsorganisationer och deras lokala samarbetspartner i över 50 länder.

Men är våra partnerskap ömsesidiga? Enligt Sakhile Sifelani på WIPSU kan de jämföras med ett äktenskap. Har det ingåtts mellan två jämlika personer eller är det mer som ett tvångsäktenskap? Möts vi i en nyfiken och glad dejt eller är vi egentligen inte intresserade av varandra? Under våra handläggardagar 23-25 november kommer vi utforska vad vi menar med partnerskap och vad vi behöver göra för att de ska bidra till att avkolonisera biståndet.

Tre citat som jag fortsätter reflektera över

“How can we promote partnership between people rather than transactional relationships between governments?” Erik Lysén, Act Church of Sweden

“How can we invest more in global justice than the monitoring and evaluation of international aid?” Sakhile Sifelani, WIPSU

“It is not about writing ourselves out of the picture, but rather writing ourselves into the picture of being a northern partner.” Deborah Doane, the RINGO project.