Religionsfrihetsexperten om koranbränningarna och yttrandefrihet

Foto: SMR/Naveed Ahmed

De mänskliga rättigheterna skyddar inte religioner, övertygelser eller diverse olika känslor kring yttranden utan människor som utövar dessa rättigheter.De mänskliga rättigheterna skyddar inte religioner, övertygelser eller diverse olika känslor kring yttranden utan människor som utövar dessa rättigheter.

Debatten om koranbränningarna är fylld av svåra frågor om yttrandefrihet och religion. Sakfrågan är långt ifrån avgjord från politiskt håll och rättsligt finns inga prejudicerande fall att följa. För att komma ett steg närmare en förståelse av frågans komplexitet bad vi vår religionsfrihetsexpert Kristina Patring att svara på några frågor. 

Vi tror på en bättre värld

Tillsammans med våra medlemsorganisationer arbetar vi i tro på en bättre värld.