Vårt bidrag till Agenda 2030 är hopp!

Över 100 deltagare loggade den tredje februari in på ”SMC Network Inspirational Day” – Svenska missionsrådets internationella och digitala anpassning av de årliga medlemsdagarna.

– Det var fantastiskt att kliva in i zoom-rummet på morgonen med alla olika namn och orter i länder där folk befann sig, sa en av deltagarna efteråt.

Fokus för dagen var trosbaserade organisationers särskilda bidrag för att nå de globala målen i Agenda 2030. Huvudtalarnas föredrag spelades in och finns på Svenska missionsrådets Youtube-kanal i en särskild spellista.

Fokus på trosbaserade organisationers mervärde

En av dem var dåvarande statssekreteraren Per Olsson-Fridh som förvånade många genom att tala sig varm för trosbaserade organisationers mervärde i utvecklingssamarbetet. Två dagar senare utnämndes han till biståndsminister i Stefan Löfvens regering. Se hela hans föredrag här: “The Role of Faith Based Organisations in the Decade of Action

Professor Azza Karam, generalsekreterare Religions for Peace gjorde intryck genom att utmana oss som är religiösa att blir bättre på att samarbeta – både andra religiösa men också sekulära aktörer. Se hela hennes föredrag här: “Religions and Agenda 2030- The Multi-Religious Imperative”

Dr. Ruth Valerio från Tearfund fördjupade förståelsen för holistisk mission och visade hur väl de globala målen i Agenda 2030 passar in i ett teologiskt perspektiv. Se hela hennes föredrag här: “The relation between Holistic Mission and SDGs in an Evangelical perspective. Is there a tension or a happy marriage?”

Många deltagare enades om att hopp är ett särskilt mervärde som trosbaserade organisationer bidrar med i arbetet för att nå de globala målen.

Internationellt erfarenhetsutbyte

Under eftermiddagen gavs tillfälle för samtal i mindre grupper om utmaningar med att nå resultat i kapacitetsutvecklingsarbetet. Passet hölls av Olivia Setkic, facilitator på Sida Partnership Forum.

Många uppskattade att byta erfarenheter med kollegor som verkar i andra delar av världen. Trots att deltagarna kom från olika sammanhang var det uppenbart att många kände igen varandras utmaningar när det gäller att till exempel formulera mål eller nå resultat.

Under dag två samlades Svenska missionsrådets kansli och representanter för medlemsorganisationerna för att tala om planeringen för det kommande året och arbetet med att ta fram en ny strategi för nästa verksamhetsperiod 2022-2026.

Resursmaterial från båda Medlemsdagarna finns på den digitala plattformen Fabo.

Vill du veta mer om religion och Agenda 2030?

Här hittar du fördjupande intervjuer med:

Prof. Azza Karam: En kämpe för samarbete med och mellan religiösa

Dr. Ruth Valerio: Bibeln inspirerade till arbete för klimatet