Vi sår frön för förändring med digitalt lärande

I november höll Svenska missionsrådet sin första kurs på den digitala lärplattformen Fabo. Det var en introduktionskurs i Outcome Mapping and Outcome Harvesting. 20 handläggare från Svenska missionsrådet och dess medlemsorganisationer deltog och lärde sig mer om att ringa in och utvärdera “outcomes”, eller beteendeförändringar som vi bidrar till i vårt internationella arbete.

Miriam Mondragon, rådgivare för kapacitetsutveckling på Svenska missionsrådet, anordnade kursen tillsammans med Phil and Mariam Smith från Learning Loop som jobbat länge med Outcome Mapping och Outcome Harvesting. Vi ställde några frågor till dem om innehållet i kursen och planerna på fortsatt digitalt lärande genom Fabo.

På vilket sätt kan Outcome Mapping och Outcome Harvesting underlätta vårt arbete med uppföljning och utvärdering?

– Både Outcome Mapping och Outcome Harvesting hjälper oss att se på projekt med större fokus på aktörer och relationer, säger Phil Smith. Verktygen kan få oss att bättre se de små resultaten: när någon vi bryr oss om gör något annorlunda som är viktigt för vår vision!

– Verktygen passar bäst för socialt komplexa förändringsprocesser, där många mänskliga faktorer är med och påverkar. Det kan handla om olika perspektiv, relationer, begränsningar och förväntningar – allt i en dynamisk process. Även om man har experthjälp och planerar noggrant kan man i sådana situationer inte förvänta sig att aktiviteterna kommer att leda till förutbestämda resultat. Vi måste vara beredda att lära oss längs med vägen! förklarar Mariam Smith.

Men när ska vi använda Outcome Mapping och när ska vi använda och Outcome Harvesting?

Outcome Mapping fungerar bra som ett verktyg från planering till utvärdering. Här prioriteras medverkan från de människor och aktörer som berörs för att definiera en gemensam vision. På så sätt kan man under projektets gång lättare upptäcka vilka förändringar som sker i relation till visionen.

Outcome Harvesting å sin sida ger en bra grund för en inkluderande utvärdering där alla berörda aktörer kan delta oavsett planeringsverktyg. Outcome Harvesting kan även användas för uppföljning under projektets gång.

Mariam och Phil Smith poängterar att Outcome Mapping och Outcome Harvesting är användbara verktyg. Men de kan utmana våra befintliga system och mallar.

– Det var väldigt roligt att se deltagarna på Fabo fördjupa sig i frågorna och upptäcka praktiska konsekvenser för sina egna roller och arbeten!

På Fabo är kursmaterialet tillgängligt för alla i efterhand

Tack vare det digitala formatet finns inspelningar från kurssessionerna, presentationer om metoderna, inläsningsmaterial och animerade filmer sparade på kurssidan på Fabo. På så sätt kan deltagarna gå tillbaka till Fabo för att fräscha upp sina kunskaper eller ta igen något de missat. Vem som helst som är intresserad av materialet kan kostnadsfritt registrera sig på Fabo för att få tillgång.

– Det är en fantastisk utgångspunkt för lärande, där lärandet börjar innan kursen och fortsätter efteråt genom att digitalt material och länkar lätt kan delas. Möjligheten till interaktion mellan deltagare över hela världen är också en stor fördel, tycker Miriam Mondragon.

– Vi hoppas att våra medlemsorganisationer ska känna sig motiverade att själva lägga upp kurser på Fabo, och att de resurser som redan finns tillgängliga på engelska, franska spanska och arabiska ska utnyttjas.

Många vill fortsätta lära sig

Phil och Mariam Smith återkommer under våren för ett antal träffar med deltagarna som vill fortsätta dela erfarenheter om Outcome Mapping och Outcome Harvesting och lära tillsammans i vad som kallas för en Community of Practice. Det första tillfället blir 28 januari kl 10-12, på Fabo såklart. Mer information läggs upp i vår kalender inom kort.