Vår webbplats

Om webbplatsen och cookies

Här skriver vi om hur cookies fungerar på webbplatsen och hur vi använder dina personuppgifter.

Kakor
Så här använder vi webbkakor (cookies)

Webbkaka (cookie på engelska) kallas en liten textfil som lagras på din dator och innehåller information om ditt besök på vår webbplats. Vi använder cookies för att samla in statistik på en övergripande nivå.

Hur styr du vad som lagras via cookies?

Om du inte accepterar att webbplatsen använder cookies kan du stänga av funktionen i din webbläsare. Då kommer inga cookies att lagras. Du kan även ställa in din webbläsare så att du får en varning varje gång webbplatsen försöker spara en kaka på din dator. Hur du ändrar inställningar för cookies varierar mellan olika webbläsare.

 

Personuppgifter
Så här använder vi dina personuppgifter

Vi är noga med säkerheten och använder därför dina personuppgifter med respekt och hänsyn. På den här sidan beskriver vi hur vi samlar in och använder data på den här webbplatsen för att följa gällande lagar och förordningar (GDPR).

De här uppgifterna lagrar vi

Vi lagrar uppgifter som du fyller i formulär, det vill säga när du anmäler dig till exempelvis ett seminarium, söker jobb hos oss eller skickar in ett klagomål. Vi sparar uppgifterna så länge det behövs för att genomföra till exempel seminariet.

Laglig grund för behandling av personuppgifter

Vi grundar vår behandling av dina personuppgifter på att den kan behövas eller vara nödvändig för att ingå ett avtal, eller på det finns ett berättigat intresse av behandlingen, eller på att du samtycker till den.

Du är inte skyldig att tillhandahålla oss dina personuppgifter men det kan vara nödvändigt att vi får tillgång till dem för att kunna erbjuda dig exempelvis en plats på ett seminarium.

Med vilka delar vi informationen?

Dina personuppgifter hanteras endast av Svenska missionsrådets personal. Vi lämnar inte ut dina uppgifter till tredje part, såvida inte lagstiftningen kräver det. Samtliga personuppgifter hanteras tryggt och i enlighet med lagstiftningen.

Dina rättigheter

Du har rätt till insyn i hur dina personuppgifter behandlas. Det betyder att du kan begära att få tillgång till viss information om behandlingen. Du har även rätt att begära att få felaktiga personuppgifter ändrade, överflödig behandling begränsad, ogrundad behandling raderad och begära att få personuppgifter flyttade från vårt system till en annan aktör, s.k. dataportabilitet.

En begäran om något av det nämnda kan skickas till info@smc.global. Du har också rätt att vända dig till Datainspektionen med eventuella klagomål om du är missnöjd med personuppgiftsbehandlingen, men vi hoppas såklart att du i första hand vänder dig till oss för frågor och begäran om vår personuppgiftsbehandling.

Den information som omfattas av bokförings- eller arkivlagen kommer att behållas enligt dessa lagars riktlinjer.

Kontakta oss gärna

Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke till att vi använder dina personuppgifter. Det gör du genom att kontakta personuppgiftsansvarig.

SMR är personuppgiftsansvarig, vill du komma i kontakt med oss finns information på vår kontaktsida. Du kan också nå oss via e-post: info@missioncoucil.se. Vårt organisationsnummer är 802002-3209. Vår adress är Svenska missionsrådet. Box 140 38, 167 14 Bromma.

Google Analytics

Vi använder verktyget Google Analytics för att samla in webbstatistik om dej som använder och besöker vår webbplats.

Det här är inte persondata utan endast besöksstatistik, så den går inte att koppla till någon enskild person. Google analyserar informationen och förmedlar resultatet till Svenska missionsrådet. Det ger oss kunskaper om hur webbplatsen används, vilket gör det möjligt att göra eventuella nödvändiga ändringar på webbplatsen.