Styrelse möte mars

Styrelsen tillsammans med utvecklingsutskottet är välkommen på möte den 21 mars kl 10.00 – 17.00 på Ekumeniska centret.

30-tal medlemsorganisationer

Vi förändrar världen med våra medlemsorganisationer och kyrkor i civilsamhället.