Årsberättelsen är här!

Nu har årsmötet formellt godkänt årsberättelsen för 2021, och den kan laddas ner och läsas av alla som vill! Till skillnad från tidigare år kommer den enbart i digital form, vilket bland annat innebär att det går att klicka på länkarna för att läsa mer intill flera artiklar. Formgivaren Jenny Wallmark står för den färglada, läsvänliga layouten, och texterna har producerats av både medarbetare inom kommunikationsteamet och annan kanslipersonal. Den fina omslagsbilden är tagen i Mali av Izla Bethdavid Boltena, som tidigare även arbetat inom vår medlemsorganisation ADRA. Förutom reportage, intervjuer och tillbakablickar innehåller dokumentet också årsredovisningen och en sammanställning över vilka som verkat inom SMR:s kansli och förtroendemannaorganisation under året. Trots att det varit ännu ett pandemiår är det mycket bra som hänt. Läs, minns och förundras!

Klicka här för att ladda ner årsberättelsen!

Läser du i mobilen eller vill skriva ut dokumentet?

Ladda ner årsberättelsen utan uppslag här!