Debatt om demokrativillkor i Svenska Dagbladet

På sitt bord kommer Sveriges nytillträdda regering snart att ha ett lagförslag om demokrativillkor som krav för statligt stöd. Det påverkar framförallt trossamfunden och i nästa led allt statligt stöd till civilsamhället. Trots den goda intentionen finns många varningstecken.

Det skriver vi idag på Svenska dagbladets debattsida tillsammans med andra oroliga företrädare för civilsamhället: Forum Civ, Olof Palmes Internationella Center, ACT Svenska kyrkan, Naturskyddsföreningen, IM, PMU och Kvinna till kvinna.

– Vi har analyserat lagförslaget noga och är mycket bekymrade över att regeringen inte tagit till sig av vår kritik. Risken är mycket stor att lagförslaget leder till att misstänkliggöra och begränsa det svenska civilsamhället, säger Charlotta Norrby, generalsekreterare för Svenska missionsrådet.

Påverkan i tro på en bättre värld

Vår spetskompetens är religionsfrihet och religiös läskunnighet.