Erfarenhetsutbyte och framtidsspaning präglade SMR:s årliga medlemsdag

I Immanuelkyrkans lokaler i Stockholm samlades ett 80-tal representanter från Svenska missionsrådets medlemsorganisationer.

Det finns historiska exempel på kopplingen mellan tro och demokrati. Arne Rasmusson, professor i Tros- och livsåskådningsvetenskap vid Göteborgs universitet, gav exempel där utlevd kristendom bidragit till ökad demokrati, jämställdhet och ett utökat civilsamhälle.

Årets tema på SMR:s medlemsdag var just kopplingen mellan tro och demokrati samt civilsamhällets utrymme. Arne Rasmussons historiska perspektiv la en inledande grund för de panelsamtal och diskussioner som sedan följde.

Civilsamhället roll har aktualiserats på senare tid men ska fler människor våga engagera sig i ett alltmer polariserat samhälle? Frida Park, tidningen Dagen, Bo Jeppson, Frälsningsarmén, Arnold Langefors, Kväkarhjälpen och Lotta Becker, Kristna Fredsrörelsen gav sin syn på den här komplexa frågan under dagens första panelsamtal.

– ­­Man vill inte ens ha ett pratminus i en tidning för att man är rädd för konsekvenserna, menade Frida Park.

Bo Jeppson lyfte problematiken med att inte synas i forum där unga får sin nyhetsinhämtning och att det är vårt ansvar att komma in i de sammanhangen. Vår roll som en stabil punkt i ett samhälle där opinionen snabbt skiftar borde vara vår styrka framhävde Arnold Langefors.

Det finns flera utmaningar med att arbeta i mer eller mindre slutna länder. Under dagens andra panelsamtal diskuterades strategiska tips och olika erfarenheter, exempelvis på hur man kan påverka och belysa ojämlik lagstiftning. Det kan krävas både kreativitet och fingertoppskänsla när partners i länder utan fritt civilsamhälle behöver stöttning.

SMR:s generalsekreterare Charlotta Norrby berättade om vad som hänt inom SMR under det gångna året och om kommande händelser 2024. Därefter avslutades dagen av styrelsens ordförande Stefan Emilsson som skickade med en sista uppmuntran om att fortsätta bygga på gemenskapen som nätverk och råd.

30-tal medlemsorganisationer

Vi förändrar världen med våra medlemsorganisationer och kyrkor i civilsamhället.