Förstå religionsfrihet bättre i ny digital kurs

Nu finns en digital grundkurs om religions- och övertygelsefrihet tillgänglig för SMR:s medlemsorganistioner, samarbetspartners och andra intresserade — FORB for all!

FORB for all kommer framöver vara en viktig grundstomme i SMR:s kompetens- och kapacitetsutvecklingsarbete kring religions- och övertygelsefrihet. Liksom våra andra digitala kurser ligger den på lärplattformen Fabo, och är helt gratis att gå. Kursen har tagits fram av SMR i samarbete med den norska organisationen Stefanusalliansen inom ramen för FORB Learning Platform, och den lanserades internationellt under PaRD:s årsmöte i november tidigare i år.

Fyra delar i ditt eget tempo

FORB for all innehåller fyra moduler, och varje modul tar ungefär 1-1,5 timme att genomföra. De kan göras helt i din egen takt, du bestämmer tempot.

 1. A brief introduction to human rights
  Modul ett går igenom grunderna för hur det internationella systemet för mänskliga rättigheter fungerar.
 2. What is FORB?
  Modul två fokuserar på vad religions- och övertygelsefrihet innebär och hur denna rättighet hör ihop med andra mänskliga rättigheter.
 3. FORB violators, victims and scapegoats
  Modul tre tittar närmare på trender vad gäller kränkningar av religions- och övertygelsefrihet, ett par grundläggande sociala mekanismer som ofta ligger bakom dessa kränkningar samt några grupper som globalt sett är mer utsatta än andra.
 4. Promoting FORB
  Den fjärde modulen avslutar med att ge råd om best practice inom FORB-arbete kopplat till perspektivintegrering, samt ger en del konkreta tips på strategier och taktiker som kan användas när man arbetar med religions- och övertygelsefrihet.

Screenshot from the FORB for all course on the Fabo platform
Skärmklipp från kursens andra modul.

Mer är på väg

Under våren kommer ytterligare två minimoduler kopplas till kursen, enbart för SMR:s medlemsorganisationer och respektive samarbetspartners. En av dessa minimoduler kommer ta upp teologiska motiv för varför kristna bör arbeta med religions- och övertygelsefrihet för alla. Den andra minimodulen kommer fokusera mer på de krav SMR ställer kring FORB och hur man kan arbeta med det som en del av perspektivintegrering i samband med ansökan om Sidamedel.

Frågor?

Du är välkommen att kontakta vår rådgivare Kristina Patring om du har några frågor eller vill veta mer om kursen och hur den kan användas.

Gå till kurssidan

Här hittar du mer information om kursen och hur du gör för att gå den!

Läs mer om FORB for all
Candomblé-ceremoni i Salvador, BrasilienCandomblé-ceremoni i Salvador, Brasilien

Religionsfrihet

Vad är religionsfrihet egentligen?

Religionsfrihet är en mänsklig rättighet som ger varje människa rätt att ha, byta, eller lämna sin religion eller övertygelse. Vi är experter på denna rättighet och erbjuder både utbildningar och resurser för dig som vill veta mer.

Läs mer om vårt arbete med religionsfrihet

Filmer om religionsfrihet

På prisbelönta FoRB Learning Platform är vi med och utvecklar gratis utbildningsresurser för dig som vill veta mer om religionsfrihet.