Jemens utrikesminister ville höra civilsamhällets analys av läget

Förra veckan var Jemens utrikesminister, Dr. Ahmed Awad Bin Mubarak, på besök i Sverige för samtal om den allvarliga situationen i Jemen och Sveriges stöd till de internationella fredsansträngningarna. Ministern var mån om att få träffa svenska civilsamhällesorganisationer som har engagemang i landet.

Mer än 21 miljoner människor i Jemen, två tredjedelar av befolkningen, är i behov av humanitär hjälp. En svältkatastrof hotar landet samtidigt som regionala motsättningar spär på konflikten som pågått sedan 2014 mellan den internationellt erkända regeringen och Houthi-rebellerna.

Svenska missionsrådet har länge följt utvecklingen genom medlemsorganisationerna PMU och ADRA som har samarbetspartner på plats. De jobbar främst med akuta behov som matsäkerhet, sjukvård och sanitet men försöker samtidigt rusta för framtiden med utbildningsinsatser och organisering i civilsamhället för mänskliga rättigheter och ökat ansvarsutkrävande från myndigheter.

Svenska missionsrådet deltog i samtal med ministern

Utöver möten med UD, Sida och riksdagens utrikesutskott ville Dr. Ahmed Awad Bin Mubarak möta svenska civilsamhällesorganisationer som verkar i Jemen för att höra deras analys av läget. Siri Karlsson som leder ADRA Sverige deltog som representant för Svenska missionsrådet.

– Jag var särskilt ombedd att dela våra erfarenheter av att jobba för resiliens – alltså motståndskraft så att samhället kan utvecklas på sikt. Mitt viktigaste budskap var att både det internationella samfundet och den jemenitiska regeringen måste säkra möjligheten för att hjälp ska nå fram i det kritiska läge som ofta råder, och långsiktigt hjälpa människor att organisera sig för att tillsammans kunna bygga upp ett demokratiskt samhälle där medborgarna kan känna sig trygga – inte minst kvinnor, barn och unga.

Siri Karlsson leder ADRA Sverige, en av Svenska missionsrådets medlemsorganisationer

I dagsläget menar Siri Karlsson att konkreta lösningar på konflikten saknas och att kriget lämnat såväl infrastruktur som landets ekonomi i spillror. Det försvårar även arbetet som ADRA och PMU stödjer i landet då deras lokala samarbetspartner måste hitta nya vägar in i svårtillgängliga områden och ofta vänta länge på tillstånd för att komma igång med sitt arbete.

Internationellt arbete i nexus är vägen framåt

– Stabilitet i landet måste byggas från flera olika håll, menar Siri Karlsson. Det är vad vi brukar kalla för trippel-nexus. Alltså att vägen framåt ligger i att integrera i huvudsak tre delar av det internationella arbetet: fredsbyggande för att komma åt konfliktens kärna; samtidigt som vi genom humanitära insatser skapar trygghet bland de människor som är akut drabbade av konflikten; och så snart det är möjligt genom långsiktigt utvecklingssamarbete för att det jemenitiska folket själva ska kunna bygga upp och styra sitt land igen.

Vid mötet deltog även representanter för Sida, UD, svenska Röda Korset, Islamic Relief, Läkare utan gränser, Rädda barnen, Union to Union, Operation 1325 samt den jemenitiska ambassadören till Sverige, Sahar Mohammed Abduljabbar Ghanem.

Sverige var 2018 värd för FN-ledda samtal mellan den jemenitiska regeringen och Houthi-rebellerna som resulterade i den så kallade Stockholmsöverenskommelsen. Den svenska utrikesministern Ann Linde besökte även Jemen tidigare i år.

Läs mer