Långsiktigt biståndsarbete i Ghana ger resultat

Vi motiveras av våra medlemsorganisationers och deras lokala partners uthållighet i vårt gemensamma arbete för en bättre värld. Vi vet att det är ett arbete som tar tid. Det är ofta efter att vi arkiverat våra slutrapporter som de stora förändringarna sker för de människor och samhällen som vi samarbetat med.

ADRA Sveriges biståndsarbete i Ghana

Redan på 60-talet verkade vår medlemsorganisation ADRA Sverige , en del av Adventistsamfundet, med missionsarbete i flera afrikanska länder. De byggde främst skolor, sjukhus och kyrkor. På slutet av 70-talet rådde stora politiska oroligheter i Ghana och 1978 godkändes ett stort Sida-projekt som skulle ledas av samfundet. Uppdraget var att bygga en yrkesskola som riktade sig till flickor och kvinnor i den lilla staden Techiman.

Siri Bjerkan Karlsson, idag Country Director på ADRA Sverige, var med på plats och arbetade som volontär på projektet. 40 år senare, i februari 2020 fick hon möjlighet att återbesöka den plats som hon under två år kallade sitt hem. När hon kom tillbaka fick hon se den otroliga utveckling som skett. En liten yrkesskola för flickor och kvinnor hade blivit ett universitet med över 3000 elever, och ett helt samhälle uppbyggt kring det.

Det var en berättelse som vi ville höra mer om och ta lärdom av. Vi kontaktade henne för att samtala om vad hon hade upplevt och vad hon tror är nyckeln till framgång i  utvecklingssamarbete.

Förankring i civilsamhället

Siri har arbetat i flera projekt under sina år inom biståndsarbete. Många projekt har varit framgångsrika men de som inte har lyckats har varit de där det inte funnits en relation eller förankring med lokala aktörer. Det är viktigt att lära sig att lyssna till människorna på plats.

– Det viktigaste är förankringen. Vi arbetar idag mycket nära med den lokala ledningen och sådana människor som vi kallar agents of change. Det är de som kan föra förändringen vidare, religiösa ledare är exempel på dessa. Vi har exempelvis projekt som arbetar med HIV/aids och det spelar ingen roll om jag som medicinskt kunnig säger hur det går till om den religiösa ledaren säger motsatsen. Då är projektet dömt att misslyckas. Genom att utbilda och göra en plan tillsammans så blir det ett lokalt ägarskap.

Ägarskap och ansvar

När projektet i Ghana var klart lämnades driften av yrkesskolan över till de lokala aktörerna som i detta fall var medlemmar, eller hade anknytning till Adventistsamfundet i staden. Siri menar att detta var en avgörande faktor till varför projektet kunde fortsätta utvecklas och växa i den utsträckning det gjorde.

-ADRA är biståndsorganisation till Adventistsamfundet som sedan länge funnits på plats och som fortfarande finns kvar där. Eftersom de är trosbaserade finns det en djupt förankrad tillit till organisationen men också en hög känsla av ansvar. Projektet var efterfrågat på lokal nivå redan innan ADRA kom in och med Sida-medel och byggde upp skolan utifrån de berördas behov. På platser där religion i princip är styrande finns det en vilja och en drivkraft att arbeta med och ta vara på uppgifter som har getts till samfundet.

Vi på Svenska missionsrådet tror att långsiktighet och religiös läskunnighet är nycklar till effektivt bistånd. Fler exempel på hur vi tillsammans åstadkommer långsiktig förändring finns i den lärstudie vi gjorde förra året om resultat på samhällsnivå.

Läs mer om långsiktigt bistånd

Vår lärstudie från 2020: Långsiktigt bistånd bidrar till samhällsförändring

Siri Bjerkan Karlssons rapport: Utvecklingssamarbete tar tid – men resultatet kan bli fantastiskt

Ökning av resultat på samhällsnivå när vi rapporterar till Sida