Medlemsdagar 2023:
Ta vara på ungas internationella engagemang!

Credo gospel framför en musikal om de globala målen för medlemsdagarnas deltagare.

Kören Credo gospel framför PMU-musikalen Kören Credo gospel framför PMU-musikalen

Temat för våra första fysiska medlemsdagar på tre år var ”Unga är nutiden”. I programmet fanns inspiration kring hur unga i vårt nätverk engagerar sig för mission, klimat, mänskliga rättigheter och samhällsutveckling, både lokalt och globalt – men också många konkreta råd om hur vi som vuxna kan bli bättre på att ta till vara barn och ungas kompetens och behov.  

Generalsekreterare Charlotta Norrby hälsar omkring 100 deltagare välkomna till Medlemsdagarna 2023
Generalsekreterare Charlotta Norrby hälsar alla deltagare välkomna till Medlemsdagarna 2023.

Behovet av att ses och nätverka efter nästan tre års digitala möten var stort. Analyser av den senaste tidens besked om neddragningar i biståndet och demokrativillkor för civilsamhället fick också plats i programmet och resulterade i ett gemensamt uttalande: Det finns hopp! Vår tro är en kraft till förändring. Kroka arm med oss lokalt, regionalt och globalt. 

Barn kan, vill och måste få uttrycka sin mening 

Artikel 12 i Barnkonventionen lyder ”Barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet”.  

– Detta gör inte att besluten alltid fattas av dem, men de har rätt att bli lyssnade till. Det gör heller inte att barnen blir helt självständiga. Men det tillåter att barn involveras i beslut som berör dem och som vuxna fattar, sade den brittiska barnrättsexperten Gerison Lansdown i sin föreläsning.  

I korta filmklipp berättade sedan unga för oss om hur viktiga internationella frågor är för dem. De nämnde klimatkrisen, flyktingar, konflikter, mänskliga rättigheter, fattigdom, orättvisor, skola, fred och inkluderande samhällen.  

Deras oro är befogad, det visar inte minst två rapporter som Rädda barnens experter Laure Abado och Jon Bergeå berättade om:  

De unga i filmklippet ovan menar att vuxna måste bry sig mer, och att de själva känner engagemang när de lär sig mer och hör röster från andra delar av världen. Många vill veta vad de själva kan göra för att bidra.

Miriam Mondragon, rådgivare på SMR och en av medlemsdagarnas huvudansvariga, presenterar Mercy Munene över länk
Rådgivare Miriam Mondragon presenterar Mercy Munene, som finns med på länk från Kenya.

Mercy Munene, Catholic Youth Network for Environmental Sustainability in Africa och PaRDs styrgrupp, uppmanade deltagarna att skapa möjlighet till samverkan mellan unga med olika trosbakgrund: 

Unga människor står tillsammans för att de har en tro, inte nödvändigtvis för att de tillhör en och samma religion. Vi förstår att våra olika religioner har en liknande grund i omsorgen om vårt gemensamma hem. 

Många möjligheter för unga att engagera sig 

Ett sätt att bidra för såväl unga som vuxna är att stötta våra medlemsorganisationer och delta i deras arbete. Många av dem är experter på barnrättsfrågor och ungas engagemang: 

  • Kristna Fredsrörelsen jobbar kreativt med ickevåld tillsammans med unga fredsaktörer i Nordafrika.  
  • Life & Peace Institute ordnar digitala men också fysiska mötesplatser för att koppla ihop unga i Sverige och Kenya.  
  • Erikshjälpens Framtidsverkstäder ger unga möjlighet att skapa och driva aktiviteter utifrån sina egna behov, intressen och drömmar.
  • EFK menar att det är viktigt med närvaro på sociala medier för att nå unga med arbete för mission och utveckling. De gör det genom sitt praktikantprogram StepOut 
  • Equmeniakyrkan och Alliansmissionen samarbetar med församlingar i 16 länder för att unga ska kunna fördjupa sin gemenskap med kristna i andra kulturer.   
  • EFS ger unga möjlighet att engagera sig genom ett praktikantprogram. 
  • Youth With A Mission (YWAM) vill säkra framtidens missionärer genom att jobba långsiktigt med lärjungaskap för unga.  
  • Läkarmissionen jobbar med ”Unga, fred och säkerhetsagendan” genom så kallade innovationshubbar, där bland annat deras partner i Somalia engagerar unga med intresse för techfrågor.
  • Act Svenska kyrkan har ett nätverk av Agera-volontärer för internationell rättvisa. De satsar på utbildning, demonstrationer, insamlingar, pilgrimsvandringar och olika sorters kampanjer.  

Teologisk rådgivare Petter Jakobsson intervjuar representanter från YWAM, Equmenia, Act Svenska kyrkan och PMU
Teologisk rådgivare Petter Jakobsson intervjuar representanter för YWAM, Equmenia, Act Svenska kyrkan och PMU.

Ett annat sätt att sprida engagemang är i musikalform, vilket medlemsdagarnas deltagare fick uppleva genom musikalen En liten stund om en stor värld och oss som lever i den, ett samarbete mellan PMU och kören Credo gospel. De globala målen stod i fokus, och starka berättelser från Kenya, Kongo och Bangladesh varvades med sång av högsta kvalitet och underfundiga situationer i ett flygplan på väg runt jorden.  

Röster från deltagarna på medlemsdagarna 

Under Medlemsdagarna samlades nära 100 representanter från SMR:s 29 medlemsorganisationer. Många lyfte vikten av att äntligen få ses fysiskt igen.  

– Min pappa brukade säga att människor alltid samlats kring elden eftersom den ger trygghet och gör det möjligt att dela idéer om hur vi kan utforska det okända. Så ser jag på Svenska missionsrådets medlemsdagar. Det är ett sätt för vårt nätverk att förbereda för det som framtiden kräver, sade Noah Frohm från Trosgnistan.


Värdefullt att träffas tycker Noah Frohm.

Många pratar om kallprat, men jag vill hellre kalla det varmprat. Nätverkandet är viktigt för att stärka vår röst och göra oss mer samspelta. När vi ses så här på riktigt triggas många goda idéer vid fikaborden som vi kan bygga vidare på, berättade Marianne Stattin Lundin från Erikshjälpen. 

Det är viktigt att hänga med i vad som händer inom Svenska missionsrådet. Det är viktiga frågor som lyfts här som vi kan engagera oss i och nätverka kring, sade Maria Brunander från Equmeniakyrkan. 

Alla var nog överens med Annika Hollsing från Kväkarhjälpen: 

– Det är roligt att få träffa nätverket och slippa vara så fyrkantig som man måste vara när man deltar som skärm. 

Uppblåsbara jordglober flyger runt i lokalen under en allsång om att hålla många bollar i luften.
Uppblåsbara jordglober flyger runt i lokalen under en allsång om att hålla många bollar i luften.

Läs mer 

  • Läs vår intervju med den brittiska barnrättsexperten Gerison Lansdown som vid Medlemsdagarna berättade om hur hon arbetat tillsammans med organisationer över hela världen för att omsätta barnkonventionen i praktik – just genom att involvera unga.

Ett levande nätverk

Vårt nätverk sträcker sig över 110 år, 50 länder och ett 30-tal medlemsorganisationer i Sverige.