Medlemsdagarna 2024 – Civilsamhällets roll för hopp och förändring

SMR:s största och viktigaste mötesplats kastar nu strålkastarljuset på hur vi tillsammans kan bidra till hopp och förändring, i en tid av oro, konflikter, demokratikris och planetär stress. Vi ser fram emot att dela gemenskap och samtal om dessa livsviktiga frågor med varandra under temat Creating space for hope and change – the role of civil society in times of global stress.

Nyhet: Medlemsdagarna i två steg

30 januari 2024 (kl. 10:00-16:00) möts vi till en digital Inspirational Day dit alla medlemsorganisationer och samarbetspartner inbjuds. Syftet är erbjuda en lärande och interaktiv dag med två pass 10-12:00 respektive 14-16:00 för att möjliggöra deltagande från hela vårt internationella nätverk. 

Klicka här för att anmäla dig senast 23 januari 2024.

1 februari 2024 (9:30-19:30) samlas vi till en fysisk medlemsdag i Immanuelskyrkan i Stockholm. Denna dag bygger vidare på temat och samtalen från dag 1. Därför är det viktigt att de som närvarar har varit med dag 1. Varje medlemsorganisation kan anmäla två personer (och ställa en till två personer till på väntelistan). Vi ser gärna att generalsekreterare eller programansvariga deltar. Medlemmar i SMR:s styrelse och utvecklingsutskott är välkomna att anmäla sig utöver dessa.

Klicka här för att anmäla dig senast 7 januari 2023.

Se nedan mer utförlig information som ni kan dela vidare till berörda inom ert nätverk. När det gäller den digitala inspirationsdagen kan ni specifik kopiera den informationen in i ett annat mail och dela med era partner.

30 January 2024: SMC Inspirational Day 2024 – Creating space for hope & changeA digital day on the theme: Creating space for hope and change – the role of civil society in times of global stress.

Session 1 will give us a “Global overview – The state of democracy and civil society space” with keynote speakers from International IDEA (Ms. Adina Trunk, Chief of Staff to the Secretary-General) and the World Council of Churches (Rev. Dr. Kenneth Mtata, Director of Public Witness and Diaconia). We will also have representatives from Sida, the Middle East and Asia, to give their perspectives and share their key hopes and challenges for 2024.

Session 2 will focus on ”Why faith matters” for civil society actors working for hope and change. We will have two TED Talks with Rev. Fred Nyabera (Director of End Child Poverty, Arigatou International) and Ms. Annika Andersson (Regional Program officer Latin America, WeEffect).

After this there will be so called “Digging deeper” seminars where you can choose between two thematic streams:

a) Democracy and the Freedom of Religion or Belief

b) Environment, Climate change and Resilience.

In both of these streams we will go deeper trying to understand the role of faith in our work for sustainable change, especially how to manage situations where the democratic civic space is restricted.

The language will primarily be English, but we are looking into possibilities to translate parts of the day.

1 februari 2024: Medlemsdag i Immanuelskyrkan Stockholm – Civilsamhällets roll för hopp och förändring
Under dagen kommer vi att få lyssna på spännande föredrag och paneldiskussioner samt dela erfarenheter från vår historia och våra internationella samarbeten. Dagen avslutas med en gemensam middag.

”Kris, kamp och hopp – vad kan vi lära av historien?” Med bland annat Arne Rasmusson, professor i tros- och livsåskådningsvetenskap vid Göteborgs universitet, som ger en historisk exposé av hur kyrkor och civilsamhällsorganisationer agerat i tidigare historiska skeden och vad vi kan lära av detta. Följt av panelsamtal med representanter från media, SKR och medlemsorganisationer.

”Varför bildades min organisation och vad kämpar vi för idag?” Samtal och delande om våra respektive organisationers historia och utveckling. Vad var ”vår mission” då? Vad är den nu? Vad kan vi lära för framtiden? Följt av panelsamtal med bland andra Frida Park (Tidningen Dagen), Bo Jeppsson (Frälsningsarmén) och Lotta Sjöström Becker (Kristna fredsrörelsen).

På eftermiddagen är fokus på ”Partnerskap när utrymmet stängs eller begränsas”. Exempel från medlemsorganisationer och samarbetspartner och samtal om vilka effektiva och hoppfulla metoder och strategier som vi kan använda där det demokratiska utrymmet stängs eller hotas på grund av statliga begränsningar eller socialt motstånd/våld.

Vi tror på en bättre värld

Tillsammans med våra medlemsorganisationer arbetar vi i tro på en bättre värld.