Nätverksmöte mellan nordiska missionsråd

Värd för det nordiska nätverksmötet i februari var vår norska systerorganisation Digni som samlar 20 medlemsorganisationer med projekt i 35 länder. Deltog gjorde också vår danska systerorganisation som precis bytt namn till Center for Church Development Cooperation (CKU). CKU har 38 medlemsorganisationer med 120 partners som arbetar i 40 länder. Gemensamt för oss alla tre är vår kristna identitet och ekumeniska gemenskap. Vi förmedlar alla tre pengar till biståndsinsatser genom våra väletablerade nätverk av samarbetspartner i många länder.

Aktuella frågor på dagordningen var givetvis pandemin och krishantering samt kommunikations- och påverkansinitiativ kopplat till det. En del av mötet ägnades också åt erfarenheter kring digitaliseringsprocesser. Det gångna året har snabbat på denna utveckling för alla, också för oss missionsråd. Vi på Svenska missionsrådet berättade om hur vi flyttat över mycket av vårt kapacitetsstärkande arbete till de digitala lärplattformarna FORB Learning Platform och Fabo. Digitalisering är också centralt när det gäller effektiv förvaltning och klimatanpassning i verksamheten.

– Både Digni och CKU är medlemmar i Fabo. Så vi hade en bra diskussion om möjligheten att samarbeta närmare i frågor om digital kapacitetsutveckling, säger Charlotta Norrby som deltog tillsammans med flera från Svenska missionsrådets kansli under de två dagarnas olika nätverkspass.

Mötet innehöll också trendspaning och diskussioner om hur vi kan bli mer effektiva i vårt påverkansarbete. Digni presenterade sin nya rapport The Changing Landscape in World Christianity and North-South Diaconal Partnership. Den handlar om hur våra partnerskap med organisationer i andra länder kan bli mer jämlika.

Svenska missionsrådets Charlotta Norrby, Dignis Hjalmar Bø och danska CKU:s Peter Blum Samuelsen var eniga om att vi har mycket att lära av varandra och att det finns flera möjligheter att utveckla det nordiska samarbetet.

-Vi har identifierat flera områden där vi vill utveckla samarbetet under det närmaste året, med allt från Fabo till gemensamt påverkansarbete inom religion och utveckling. Vi kommer också försöka få till erfarenhetsutbyte kring församlingsbaserat utvecklingssamarbete i samarbetsländer utifrån Dignis initiativ de kallar ”Use Your Talents” och som de beskriver i boken med samma namn. Inom det området hoppas vi kunna få med flera medlemsorganisationer i de tre länderna, berättar Charlotta Norrby glatt.