Nej till HUM-finansiering för kapacitetsutveckling

Sida har avslagit SMR:s ansökan om pengar för kapacitetsutveckling inom det humanitära anslaget.

Sida har meddelat att de inte har möjlighet att finansiera detta projekt med motiveringen att de har en mindre budget allokerad för kapacitet och metodstöd under 2024 inom vilken de gjort en noggrann prioritering av kriser och behov för att säkerställa att humanitära medel går till att stötta de mest utsatta och täcka de mest kritiska behoven. En faktor i sammanhanget är att regeringen i sitt regleringsbrev till Sida för 2024 dragit ner det humanitära anslaget med 200 mnkr. 

– Sida är dock intresserade av en fortsatt dialog under 2024 och kommer att hålla oss informerade om processen för att välja nya strategiska partners inför kommande strategiperiod, säger Hanna Toorell 

Som meddelats tidigare har SMR inte möjlighet att gå in med en ansökan om nytt strategiskt partnerskap vad gäller HUM. SMR:s styrelse fattade ett beslut kring detta i styrelsemötet den 28 september 2023.  

Vi tror på en bättre värld

Tillsammans med våra medlemsorganisationer arbetar vi i tro på en bättre värld.