Ökning av resultat på samhällsnivå när vi rapporterar till Sida

Idag lämnar Svenska missionsrådet in sin resultat- och läranderapport till Sida för 2017-2019. Rapporten beskriver resultat och slutsatser för de 75 internationella biståndsinsatser som slutrapporterats under treårsperioden.

Starka demokratiska samhällen, respekt för mänskliga rättigheter och människors ökade förmåga och möjlighet att själva förändra sina livsvillkor. Det är en del av målet med de långsiktiga biståndsinsatser som Svenska missionsrådet stödjer genom sina medlemsorganisationers arbete över hela världen.

Förändrade attityder bland religiösa ledare, myndigheter och politiker

– Vi ser en glädjande ökning av resultat på samhällsnivå jämfört med föregående period 2013-2016. Flera av insatserna har förändrat attityder hos religiösa ledare, myndigheter och politiker i frågor som jämställdhet, funktionsvariation och utbildning, säger Hanna Mellergård, chef för internationellt utvecklingssamarbete på Svenska missionsrådet.

I en lärstudie om resultat på samhällsnivå som Svenska missionsrådet nyligen publicerade finns bland annat exempel om konstruktiva samarbeten med rättsväsendet i Indien och universitet i Etiopien. Studien belyser hur viktigt det är med långsiktighet i internationellt utvecklingssamarbete.

Långsiktighet ger hållbara resultat

– Det svåra med en treårsrapport är att hållbara förändringar inte alltid kan fångas i så korta cykler. Därför är det viktigt att vi också stöttar organisationernas egen utveckling så att de kan jobba långsiktigt i sina samhällen. Då blir deras arbete mer hållbart och kan ge effekt också efter att enskilda projekt avslutats, säger Hanna Mellergård.

Det totala belopp som Sida förmedlat för långsiktiga biståndsinsatser genom Svenska missionsrådet för 2017-2019 är omkring 490 miljoner kronor. Över 93% har gått till medlemsorganisationerna och deras partners arbete. Övriga medel har gått till Svenska missionsrådets administration och kvalitetssäkring.

Utöver långsiktiga biståndsinsatser förmedlar Svenska missionsrådet Sida-pengar till humanitära insatser, internationella praktikantinsatser och kommunikationsinsatser i Sverige.

Du kan läsa rapporten i sin helhet här: Svenskas missionsrådets resultat- och läranderapport till Sida för 2017-2019.

Foto: SMR. Svenska missionsrådets medlemsorganisationer arbetar över hela världen. Att öka kvinnors deltagande är ett säkert sätt att skapa förändring i alla samhällen. Vi har bland annat träffat kvinnogrupper i Etiopien och Guatemala under uppföljningsresor 2017-2018.