Praktikantprogrammet ställs in från 2023

Årets praktikanter drabbas inte men kommande ansökningsomgång ställs in. Det är ännu oklart om Sida kommer återuppta praktikantprogrammet i annan form.

Beskedet kommer efter att regeringen ändrat i regleringsbrevet till Sida för att skapa utrymme för att bland annat ta kostnader för flyktingmottagandet i Sverige från biståndsbudgeten. Informationen från Universitets- och högskolerådet (UHR), som handhar programmet på Sidas uppdrag, är knapphändig. SMR har varit en del av programmet sedan flera strategiperioder tillbaka.

För mer information hänvisar UHR till Sida som undersöker om programmet kan återupptas i framtiden på annat sätt. SMR fortsätter bevaka frågan och har ett dialogmöte med berörda medlemsorganisationer senare i juni.

Praktikanterna är viktiga agenter för att öka kunskap och engagemang för de globala målen i Agenda 2030. Under 2022 reser ett 20-tal ungdomar genom medlemsorganisationerna EFS, EFK, PMU och Läkarmissionen för utbyten med samarbetspartner i Filippinerna, Somalia, Tanzania, Uganda, Kenya, Eswatini (fd Swaziland), Paraguay, Kambodja, Mongoliet, Zambia, Thailand, Etiopien, Irak, Indien, Palestina och Serbien och Mozambique!. Tidigare i år fick vi en hälsning från EFS praktikanter.

Genom praktikperioden får ungdomarna erfarenheter och kontakter för livet och stärker dessutom utbytet mellan civilsamhället i Sverige och dessa länder. Under 2021 var det enbart några få praktikanter som kunde åka ut på grund av pandemin vilket gör beskedet att nästa ansökningsomgång ställs in extra tråkigt.