Religionsfrihetsexperten om religiösa minoriteter i regeringens strategier

Regeringen har nämnt nämnt både religiösa minoriteter och religionsfriheten i två av Sveriges strategier för globalt utvecklingsarbete; Civilsamhällesstrategin och Strategi för Sveriges globala utvecklingssamarbete för arbetet med de mänskliga fri- och rättigheterna, demokrati och rättsstatens principer 2024-2028.

Men vad betyder det att religiös förföljelse och religiösa minoriteter nämns i strategierna? Och vad är skillnaden på religionsfrihet och frihet från religion? Vi bad vår religionsfrihetsexpert Kristina Patring besvara just detta.

Vi tror på en bättre värld

Tillsammans med våra medlemsorganisationer arbetar vi i tro på en bättre värld.