Skandinaviskt ministermöte om religion, klimat och bistånd

I veckan som gick möttes de skandinaviska biståndsministrarna för att dela sin syn på religionens relevans i internationellt utvecklingssamarbete och lyssna till erfarenheter från trosbaserade civilsamhällsorganisationer. En konkret idé om att länka klimatfrågan med religion och religiösa aktörer lanserades.

Svenska missionsrådet samordnar det svenska nätverket Kunskapsforum för religion och utveckling som också har sina motsvarigheter i Norge och Danmark. Målet med nätverkens arbete är att internationella insatser blir mer effektiva och hållbara genom en bättre förståelse av religionens roll för utveckling.

– Vi menar att det behövs en större religiös läskunnighet bland såväl politiker som oss i civilsamhället. Därför var det bra att vi kunde mötas på ministernivå för att lära av de olika ländernas sätt att jobba, säger Petter Jakobsson som är Svenska missionsrådets representant i Kunskapsforum, där även PMU, ACT Svenska kyrkan, Islamic Relief och Diakonia ingår.

Oväntade ingångar och hållbara resultat

Act Svenska kyrkan och PMU berättade om goda resultat från sitt samarbete med religiösa aktörer. De handlade till exempel om hur religiöst motiverade argument bidragit till att motverka könsstympning i Kenya. Andra lyfte den stabilitet som kommer av att involvera kyrkor och andra samfund för att katastrofhjälp ska kunna leda till hållbar utveckling och fred (så kallade trippel-nexus-frågor).

Klimatet och pandemin är gemensamma utmaningar som lyftes i mötet och som kräver mer än tekniska lösningar. Den svenska biståndsministern uttryckte det som att vi behöver en ”andlig återhämtning”.

– Religiösa aktörer kan även bidra i klimatomställningen genom en helhetssyn på skapelsen och den hållbara människan. Att dessutom en stor majoritet av jordens befolkning identifierar sig som religiös möjliggör för bred mobilisering bland gräsrötterna i civilsamhället, sa Svenska missionsrådets generalsekreterare, Charlotta Norrby under mötet.

Förslag om samarbete inför FN-konferens

Hon uppmuntrade till fler gemensamma initiativ och föreslog därför att de nordiska utrikesdepartementen och civilsamhällesorganisationerna gemensamt ska lyfta de möjligheter som kommer av att länka miljö, klimat och religiös läskunnighet vid nästa års FN-konferens om miljö och klimat, Stockholm+50. Förslaget togs emot med intresse och Svenska missionsrådet kommer att arbeta vidare med idén.