Upphandling av systemgranskningar

Arkivarie i KongoArkivarie i Kongo

Svenska missionsrådets (SMR) funktion som bidragsförmedlande organisation regleras utifrån de avtal som tecknas med Sida samt därtill kopplade styrande dokument (strategi och riktlinjer). SMR förmedlar krav och regler vidare genom avtal med respektive medlemsorganisation och ansvarar för att kvalitetssäkra de bidrag vi förmedlar.

Ett led i denna kvalitetssäkring är att granska medlemsorganisationernas struktur, kompetens och resurser samt tillförlitligheten och giltigheten i deras system för verksamhets-, projekt- och ekonomistyrning. Detta hjälper också SMR att bedöma vilket stöd medlemsorganisationerna behöver av SMR. SMR önskar nu teckna ett ramavtal för granskningar under de kommande tre åren, för att få en uppdaterad och likvärdig bild av våra medlemsorganisationers kapacitet, framför allt när det gäller intern styrning och kontroll.

Uppdragsbeskrivningen

Här hittar du den i sin helhet.

Läs mer

En kvinna och en man från Bangladesh flätar en korg tillsammansEn kvinna och en man från Bangladesh flätar en korg tillsammans

Långsiktigt bistånd

Genom civilsamhället skapar vi hållbar förändring

Våra medlemsorganisationer har länge samarbetat med kyrkor och andra organisationer i det globala civilsamhället. Genom Sidas utvecklingsanslag kan vi ge stöd för att stärka människors möjlighet att stå upp för sina rättigheter och tillsammans bygga fredliga, jämlika och hållbara samhällen.

 

Läs mer om vårt arbete med långsiktigt bistånd